Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ing. F. Hladík vzpomíná na povodně 2002

Ing. F. Hladík vzpomíná na povodně 2002

20 let od povodně: opět si zahráváme? – Ing. František Hladík - 1. část

Jako první na naše otázky odpověděl Ing. František Hladík, místopředseda představenstva ČKAIT a autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, který během povodní zasahoval v Jihočeském kraji.

Jak jste se podílel na likvidaci a sanaci škod způsobených povodní v roce 2002?

V době povodně v srpnu 2002 jsem byl ředitelem závodu Horní Vltava Povodí Vltavy s.p. Jako člen krizového štábu Jihočeského kraje jsem se podílel na jeho činnosti a rozhodování po celou dobu povodňové situace.

Řešení krizových situací, zejména evakuaci obyvatel z povodní ohrožených oblastí a okamžitému nařízení nutných záchranných opatření, pomohlo vyhlášení nouzového stavu. Jako příklad bych uvedl sanaci části protržené Novořecké hráze dělící vody řeky Lužnice do rybníka Rožmberk a do Nové řeky. A dále do řeky Nežárky.

Jak změnily povodně v roce 2002, resp. 1997, včetně následných sanací Vaši profesní praxi, resp. jak změnily české stavebnictví? Odnesl jste si Vy osobně z povodní v ČR nějakou profesní zkušenost? Stačí jeden dva konkrétní příklady…

Následná celková oprava zhruba 6 kilometrů dlouhé Novořecké hráze a rozdělovacího objektu Novořecké splavy se již stala součástí projektu Protipovodňová opatření v České republice. Na všech těchto stavbách měly a mají podíl autorizované osoby ČKAIT a jsou při nich používány nejnovější technologie. V Jihočeském kraji bylo například nutné opravit nebo nově postavit více než 30 mostů.

Při návrhu protipovodňových opatření je třeba si uvědomit, že voda nezná limity našich norem. Proto doporučuji jejich návrh řešit na maximální dosažené hladiny a průtoky. I tak je vždy nezbytné počítat s rezervou a v rámci zpracovávání Povodňových plánů trvat na důsledné spolupráci s příslušnými orgány.

Dokázali bychom dnes podobným živelním katastrofám odolat lépe?

Povodním větším, menším či bleskovým se v budoucnu nevyhneme. Příkladem mohou být noční bleskové povodně na říčce Polečnice v Českém Krumlově v červnu 2022 s mnohamilionovými škodami. V současné době však již máme řádově lepší předpovědní službu i systém povodňových a krizových plánů.

S odstupem 20 let se zdá, že veřejnost přestala vnímat povodně jako akutní hrozbu a nová výstavba opět vzniká i v záplavových oblastech. Jak apelovat na zdravý rozum lidí, potažmo stavebníků?

Nelze spoléhat na rozum stavebníků, ale důsledně dodržovat a uplatňovat zákaz staveb v celých záplavových územích, nejen v jejich aktivních zónách. A tyto zásady přenést do územních plánů.

23. 08. 2022