Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti

Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
oblast Praha

pořádá pod záštitou

ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové,

 náměstka generálního ředitele HZS plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA

a Ministerstva průmyslu a obchodu

 

KONFERENCI
Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti

Historie a budoucnost, jak se bude projektovat a hasit

termín: 9. listopadu 2020

místo konání: sídlo ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15

vzhledem k současným nařízením vlády ke Covid-19 bude konference řešena formou on-line

Konference je určena zejména pro:

Členy ČKAIT, zejména projektanty požární bezpečnosti staveb, investory, HIP, projektanty všech profesí, studenty oborů požární bezpečnosti staveb, příslušníky HZS ČR a další zájemce o tuto problematiku. 

 

Konference bude uspořádána formou moderované diskuze přednášejících na jednotlivá témata. Zaměření témat je projektování požární bezpečnosti staveb a ostatních profesí, požárně bezpečnostní zařízení včetně jejich systémové integrity, jednotky požární ochrany ve vztahu

 k zásahům v inteligentních budovách, oblast právních předpisů a norem, dopravní systémy

ve městech s možností regulace trasy vozidel jednotek požární ochrany, školství, věda a výzkum v požární ochraně, zkušebnictví v požární ochraně a vazby na nový stavební zákon.   

 

Moderuje: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

 

Přednášející:

Ing. Žanet Hadžič , Václav Levíček, Mikuláš Melena, Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Jan Hora, Ing. Michal Valouch, Ing. Luboš Pelikán, Ing. Vladimíra Špačková, doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, Ing. Jaroslav Dufek, Ing. Petr Boháč, Ing. Ladislav Zajíc, Ing. Oldřich Pozdílek

Pořadatel:    ČKAIT

Odborný garant konference:  Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA-ČKAIT

 

Předsednictvo konference:

Ing. Žanet Hadžič, Ministerstvo pro místní rozvoj, ředitelka Odboru stavebního řádu

plk. Ing. Květoslava Skalská, MV GŘ HZS ČR, ředitelka odboru prevence

Ing. Ladislav Bukovský, ČKAIT, předseda oblasti pro Prahu a Středočeský kraj

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, VŠB TU Ostrava, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, ředitel HZS Moravskoslezského kraje

 

Organizační výbor:

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA, ČKAIT

Ing. Vladimíra Špačková, ČKAIT

Ing. Ladislav Bukovský, ČKAIT

 

Program:

9.00 - 11.00                 Jednotlivá témata v minulosti

11:00 - 11:15              Přestávka 

11.15 - 13:00                Jednotlivá témata v současné době

13:00 – 13:15              Přestávka

13:15 - 15:00               Jednotlivá témata v budoucnosti

15:00                            Závěr konference

Změna programu vyhrazena

 

Organizační pokyny:

Přihlásit se lze na nebo na webu ČKAIT v termínové listině: https://www.ckait.cz/konference-online-inovace-ve-stavbach-pri-reseni-pozarni-bezpecnosti-historie-a-budoucnost-jak-se

Konference je akreditována a ohodnocena 1 bodem do CŽV ČKAIT.

 

19. 10. 2020