Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ostrava
Termín: -

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2024

Brno
Termín: -

ZMĚNY V ČINNOSTI DOTČENÝCH ORGÁNŮ PŘI POVOLOVÁNÍ STAVEB VE VAZBĚ NA NSZ - webinář

SVI ČKAIT
Termín: -

Stavební veletrh Brno 2024

Praha
Termín: -

Navrhování zděných staveb 2. část - webinář

Praha
Termín: -

Navrhování zděných staveb 2. část - seminář