Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Předseda ČKAIT vystoupil na konferenci Politiky architektury a stavební kultury

Předseda ČKAIT vystoupil na konferenci Politiky architektury a stavební kultury

Na dvoudenní mezinárodní konferenci, která se koná v Kongresovém centru 11 a 12. 10. 2022 na pražském Vyšehradě a věnuje se aktuálním problémům kvality architektury a stavební kultury, vystoupil Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Ve svém projevu zmínil tři hlavní problémy, s nimiž se autorizovaní inženýři a technici v praxi setkávají.

První okruh se týkal komplikovaných právních předpisů, které vytvářejí stále více překážek pro projektovou a stavitelskou činnost. Předseda mimo jiné uvedl: „Velmi bychom uvítali, pokud by se právní předpisy zjednodušily a především byly trvanlivější tj. neměnily se i několikrát do roka. Evropským problémem se také stávají i evropské normy. V porovnání s naší českou dřívější praxí jsou evropské normy co do objemu rozsáhlejší a také složitější. Autory evropských norem totiž většinou nejsou lidé z praxe. Normy EU proto připomínají spíše vědecké publikace a jde o složité a přesné počítání s velice nepřesnými vstupními hodnotami, což výrazně ovlivňuje konečný výsledek.

Druhou významnou překážkou na cestě ke kvalitní stavbě a architektuře je způsob výběru projektanta. Soutěže jsou převážně postaveny na nejlevnější cenové nabídce. I u nabídek, kde je více kritérií, se většinou rozhodujícím parametrem stává cena. Duševní práce projektanta je tak stavěna na rovinu s nákupem spotřebního zboží, což je nepřijatelné a škodlivé.

Třetím problémem, který zmínil, je, že současná politika nejnižší nabídkové ceny za projektové práce ovlivňuje i klesající zájem studentů o obor. Kombinace vysoké odpovědnosti, nízkého platu a obtížného studia je opravdu ďábelská. Mnozí projektanti, kteří odchází do důchodu, za sebe nemají odpovídající náhradu. V této souvislosti zmínil potřebnost vydávání Výkonových a honorářových řádů, které některé evropské země mají.

živý přenos z mezinárodní konference lze sledovat zde https://www.mmr.cz/cs/microsites/pres/novinky/live-sledujte-prenos-konference-k-politikam-archit

11. 10. 2022