Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PRESTA jižní Čechy 2016 - 2018

PRESTA jižní Čechy 2016 - 2018

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016 - 2018
Soutěžní přehlídka jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2016 až 2018.

Vyhlašuje:
Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI ČB)
ve spolupráci s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT OK ČB),
Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR
a Jihočeských krajem

Cílem soutěže je ocenění kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji. Soutěž hodnotí kvalitu stavby z různých pohledů od projektového řešení, přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků.
Smyslem přehlídky je prezentovat a představit současnou výstavbu v jihočeském regionu. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.
Do této soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavby dokončené v letech 2016 až 2018 na území Jihočeského kraje.

KATEGORIE SOUTĚŽE:
I. Občanské a průmyslové stavby - N (novostavby) a R (rekonstrukce)
II. Rodinné domy a bytové stavby - N (novostavby) a R (rekonstrukce)
III. Vodohospodářské a ekologické stavby
IV. Dopravní a ostatní inženýrské stavby
V. Ostatní stavby

V samostatné Ceně INSPIRA, kterou uděluje hejtman Jihočeského kraje, soutěží automaticky všechny přihlášené stavby, které přispívají ke zvýšení nebo optimalizaci životních podmínek obyvatel v regionu.
PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY:
Přihlašovatelem může být kterýkoliv z účastníků výstavby zhotovitel, projektant nebo stavebník (investor).
Při splnění dalších podmínek soutěže přihlašovatelem může být i subdodavatel vybrané ucelené části stavby.

Přihláška bude přijata za podmínek, že:
1. Přihláška bude doručená včetně technické průvodky a písemného souhlasu ostatních účastníků výstavby organizátorovi soutěže na adresu:
OP ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 Č. Budějovice, tel. 386352881.
Formuláře musí být doručeny v tištěné formě a přihláška také v elektronické formě na adresu cb@cssi-cr.cz v termínu do 31. 1. 2019.
2. Přihlašovaná stavba bude zdokumentována technickou průvodkou a výstavním panelem. Výstavní panel bude předán vyhlašovateli soutěže do 11. 2. 2019.
3. Účastnický poplatek ve výši 8.000,- Kč/stavba bude uhrazen do 31. 1. 2019.

Formuláře - viz příloha

17. 10. 2018