Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Principy projektování kompresorových stanic s ohledem na snížení uhlíkové stopy

Principy projektování kompresorových stanic s ohledem na snížení uhlíkové stopy

SEMINÁŘ

Přednášející: Ing. Martin Jukl, Tomáš Dejmek, Ing. Jan Černý, Ing. Jaroslav Jedlička

Anotace: Stlačený vzduch je důležité médium, které se používá ve většině výrobních procesů. Je čtvrtým nejpoužívanějším médiem po elektřině, vodě a systémech topení a klimatizace. Ve výrobních závodech se podílí v průměru, dle charakteru výroby, 20 – 30 % na celkové spotřebě elektrické energie a tím na hodnotě uhlíkové stopy.

Zařízení pro výrobu (kompresory), úpravu a dopravu (sušiče, filtry, potrubní rozvody stlačeného vzduchu), jsou součástí TZB. Jejich návrh a způsob instalace má podstatný vliv na spolehlivost a kvalitu výrobního procesu a v mnoha případech na celkovou spotřebu elektrické energie výrobního závodu.

Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování systémů stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součástí větších technologických celků ve výstavbě.    

Přednáška je vedena formou ppt. prezentace, jejíž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami. 

Program:

1. VOLBA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

(vhodný typ kompresoru, sušiče stlačeného vzduchu, filtrace, potrubí)

2. REGULACE KOMPRESOROVÝCH STANIC

(nejnovější inovace a trendy – frekvenční měnič, motory s permanentním magnetem, nadřazený sytém řízení)

3. VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PŘI VÝROBĚ STLAČENÉHO VZDUCHU

(systémy využití odpadního tepla dle typu kompresorů, způsoby návrhu)

4. SPOTŘEBA ENERGIE PŘI ÚPRAVĚ STLAČENÉHO VZDUCHU

(kvalita vzduchu, volba typu sušiče, kondenzační, adsorpční)

5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ KOMPRESOROVÝCH STANIC

(návrh sestavy kompresorů a sušičů a jejich instalace, chlazení, vzduchotechnika, potrubí)

 

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Místo konání: Budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, posluchárna 1. patro

Datum konání: 13.10.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13102021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 29.9.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 59
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
2 0400630 Mgr. Ing. Vít Klein Ph.D.
3 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
4 0012815 Ing. Khalid Mustafa Ibrahim
5 0007772 Ing. Daniel Vágner
6 0002873 Ing. Jindřich Kulíř
7 0001975 Ing. Jan Futera
8 0005898 Martin Skřivánek
9 1201746 Ing. Martin Černý