Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce Libeňského mostu se odkládá aneb kdo převezme odpovědnost za osud mostu?

Rekonstrukce Libeňského mostu se odkládá aneb kdo převezme odpovědnost za osud mostu?

Mimořádná tisková konference na téma Rekonstrukce Libeňského mostu se odkládá aneb kdo převezme odpovědnost za osud mostu?, se uskutečnila 26. 6. 2019 v Domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, od 10.00 hod. Na tiskové konferenci vystoupili ve společné přednášce prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., profesor na Katedře betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební ČVUT v Praze; Ing. Milan Komínek, místopředseda oblasti Praha ČKAIT; Ing. Milan Kalný, technický ředitel společnosti Pontex, spol. s r.o. a doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng., Fakulta stavební ČVUT. Konferenci uváděl a závěrečné slovo měl Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT.

Rekonstrukce Libeňského mostu se připravuje již cca 15 let. Proces byl dosud sice pomalý, ale směřoval k cíli. Rozhodování vedení města Prahy v posledním období (říjen 2018 – červen 2019) zcela mění koncepci dosavadního vývoje a porušuje potřebnou kontinuitu dlouhodobých projektů. Vzniká tak vážné riziko ztráty dosažených dílčích cílů, prodloužení doby do provedení rekonstrukce a zásadní zhoršení parametrů zrekonstruovaného mostu, a to vše při vysokých vynaložených nákladech. Přitom most podle schváleného návrhu nebude bezpečný ani trvanlivý. To je důsledkem ignorance odborného přístupu k navrhování mostů.

U této mimořádné konference byla k tématu Libeňského mostu připravena společná přednáška, která plasticky a důsledně analyzovala problém rekonstrukce Libeňského mostu. Proto jsme netrvali na textech pro novináře a zvolili jsme tuto formu prezentace.

  1. Společná přednáška prof. Ing. Jana L. Vítka, CSc., FEng., Ing. Milana Komínka, Ing. Milana Kalného a Ing. Lukáše Vráblíka, Ph.D., FEng.
  2. Pozvánka na TK
  3. Informace o přednášejících
  4. Tisková zpráva
  5. Fotografie z TK
  6. Záznam TK - upozorňujeme na skutečnost, že vystoupení účastníků není upravené, ani sestřižené. Tento záznam bude přepracován do formátu Slideslive, kde jsou slidy zobrazeny nezávisle.

Na webu ČKAIT ve složce ČKAIT v médiích najdete ohlasy tisku, rozhlasu a televize k zmíněné tiskové konferenci, záznamy od 26.6.2019 – 1.7.2019.

Po skončení tiskové konference se objevil v textu komentátora ČTK dne 26. 6. 2019 názor náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Sheinherra, Ph.D., MSc. pro oblast dopravy, že stavaři sdružení v ČKAIT jsou členy projekčních kanceláří a bourání a stavbu nového rozšířeného mostu prosazovali už jako členové komise v minulém volebním období. „My vycházíme z nezávislého posouzení Kloknerovým ústavem, který předkládá pouze fakta, detaily o mostní konstrukci jsou veřejně dostupné na stránkách Technické správy komunikací. Studii také nezávisle posoudil profesor švýcarské univerzity v Lausanne a specialista na rekonstrukce mostů Eugen Brühwiler. Obávám se, že cílem je jen brzdit práce na Libeňském mostu právě v momentě, kdy se po letech konečně úspěšně rozjely," uvedl.

Dne 2. 7. 2019 vydala ČKAIT Stanovisko České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) k reakci náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Scheinherra na tiskovou konferenci ČKAIT dne 26.6.2019. ČKAIT v tomto prohlášení shrnula zásadní připomínky, které vyvracejí názor náměstka primátora  Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D.

Na webu ČKAIT ve složce ČKAIT v médiích najdete ohlasy tisku, rozhlasu a televize k zmíněnému Stanovisku, záznamy od 2.7. – 4.7.2019.

 

Mgr. Soňa Rafajová,  mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.czwww.ckait.cz

22. 08. 2019