Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce železnice v Ázerbájdžánu – seminář

Rekonstrukce železnice v Ázerbájdžánu – seminář

Rekonstrukce železničních tratí v Ázerbájdžánské republice s účastí českých a slovenských odborníků. V letech 2011 až 2020 byla v Ázerbájdžánské republice realizovaná rekonstrukce železniční tratě Baku - Böyük Kəsik (státní hranice s Gruzií), která je součástí mezinárodního železničního koridoru Baku - Tbilisi - Kars. V rámci rekonstrukce dvoukolejné tratě v délce 503 km byla realizovaná komplexní obnova železničního svršku, výměna výhybek, rekonstrukce a oprava staveb a objektů železničního spodku, rekonstrukce trakčního vedení, modernizace oznamovací a zabezpečovací techniky a další nezbytné práce, jejichž výsledkem bylo zvýšení traťové rychlosti do 120 km/h (výhledově do 140 km/h) a opětovné zajištěni parametrů pro spolehlivý a bezpečný provoz železniční tratě. Projekční práce, výkon stavebního dozoru a geodetická zaměření stavby byly realizované českými a slovenskými odborníky.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Železniční infrastruktura v Ázerbájdžánu
  • Rekonstrukce koridorové tratě Baku – státní hranice s Gruzií
  • Zavádění evropských standardů
  • Spolupráce s Univerzitou architektury a stavebnictví v Baku
  • Závěr

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Michal Šmalo, PhD.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 27. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 24. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009839 Ing. Peter Bado
2 0014051 Ing. Dávid Betínsky
3 0010964 Ing. Vladimír Suchý
4 0014050 Ing. Maroš Súkeník
5 0000896 Ing. Jiří Brejcha
6 0202309 Ing. Martin Kraus
7 0102402 Jan Pošvic
8 0005446 Ladislav Novotný