Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce železnice v Ázerbájdžánu – webinář

Rekonstrukce železnice v Ázerbájdžánu – webinář

Rekonstrukce železničních tratí v Ázerbájdžánské republice s účastí českých a slovenských odborníků. V letech 2011 až 2020 byla v Ázerbájdžánské republice realizovaná rekonstrukce železniční tratě Baku - Böyük Kəsik (státní hranice s Gruzií), která je součástí mezinárodního železničního koridoru Baku - Tbilisi - Kars. V rámci rekonstrukce dvoukolejné tratě v délce 503 km byla realizovaná komplexní obnova železničního svršku, výměna výhybek, rekonstrukce a oprava staveb a objektů železničního spodku, rekonstrukce trakčního vedení, modernizace oznamovací a zabezpečovací techniky a další nezbytné práce, jejichž výsledkem bylo zvýšení traťové rychlosti do 120 km/h (výhledově do 140 km/h) a opětovné zajištěni parametrů pro spolehlivý a bezpečný provoz železniční tratě. Projekční práce, výkon stavebního dozoru a geodetická zaměření stavby byly realizované českými a slovenskými odborníky.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Železniční infrastruktura v Ázerbájdžánu
  • Rekonstrukce koridorové tratě Baku – státní hranice s Gruzií
  • Zavádění evropských standardů
  • Spolupráce s Univerzitou architektury a stavebnictví v Baku
  • Závěr

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Michal Šmalo, PhD.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 27. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 24. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102020 Petr Studihrad DiS.
2 0014013 Ing. Stanislav Melichar
3 1202273 Ing. Pavel Hořava
4 1007356 Ing. Pavel Peřina
5 0202304 Ing. Oldřich Hřib
6 3000297 Ing. Marek Guspan
7 0015124 Ing. Jakub Bačík
8 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
9 1104440 Ing. Jiří Jaroš
10 0402683 Ing. Jindřich Belinger
11 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
12 0601551 Ing. Miroslav Teichman
13 0013257 Ing. Petr Müller
14 0011807 Ing. Marek Šafář
15 0014119 Ing. Filip Štajner
16 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
17 0102724 Ing. Martin Peterka
18 0014006 Bc. Martin Juga
19 0010933 Ing. Ivana Fialová
20 1103191 Ing. Jan Kajan
21 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
22 0014337 Ing. Jan Gallia
23 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
24 0402691 Ing. Ondřej Vránek
25 0014389 Martin Chmára
26 0202084 Ing. Aleš Novotný
27 1007247 Ing. Jan Šimon
28 1005924 Ing. Petr Neradilek
29 1006945 Ing. Miroslav Lipka
30 1202292 Bc. Martin Kolařík
31 0009541 Ing. Karel Kozel
32 0602720 Ing. Jan Hejcman
33 0202043 Ing. Václav Bohatý
34 0401726 Jiří Bauer
35 0014156 Ing. Petr Hofman
36 0602827 Ing. Michal Šobr
37 0014412 Ing. Michal Bolek Ph.D.
38 1302244 Ing. Tomáš Ruth
39 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
40 0011092 Ing. Viktor Remiš
41 0202351 Ing. Jan Batík
42 1103766 Ing. Pavel Krupa
43 0100484 Ing. Jiří Trnka
44 1005350 Ing. Tomáš Macháček
45 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
46 0013593 Ing. Mikuláš Exner
47 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
48 1006324 Ing. Jiří Vranečka
49 0602614 Jiří Grešák
50 0014423 Ing. Tibor Jéger
51 1004652 Ing. Tomáš Kozelka
52 0014909 Ing. Jakub Ehrenberger Ph.D.
53 0014087 Ing. Tomáš Janata
54 0401096 Josef Veselý
55 0015106 Ing. Milan Větrovský
56 0010574 Ing. Jiří Jelínek
57 0100069 Ing. Lubomír Hlom
58 1301644 Ing. Luděk Onderka
59 0701565 Ing. František Doubravský
60 1004129 Ing. Petr Pavlík
61 1301892 Ing. Martin Kozel
62 0602029 Ing. Martin Suchomel
63 1007395 Ing. Tomáš Živný
64 1201554 Ing. Martin Množil
65 1004118 Mgr. Petr Vlček
66 1202279 Ing. Miroslav Veselý
67 1007108 Ing. Petr Tomášek
68 0015215 Ing. Pavel Soukup
69 0402678 Ing. Marie Peterková
70 1005792 Petr Dadák
71 1006876 Ing. Martin Major
72 0701655 Miroslav Štosek
73 1002064 Ing. Pavel Anselmi
74 0010738 Ing. Marián Žúbor
75 0010712 Ing. Zbyněk Mynář
76 0402453 Bc. Jan Hrodek DiS.
77 0701294 Ing. Vlastislav Smutný
78 0010872 Ing. Jan Parchanski
79 0102327 Bc. Michal Štolba