Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozhovor s novým předsedou ČKAIT, Ing. Robertem Špalkem

Rozhovor s novým předsedou ČKAIT, Ing. Robertem Špalkem

Ing. Robert Špalek

Letošní Shromáždění delegátů, které se konalo 12. září 2020, zvolilo nové představitele ČKAIT. Předsedou ČKAIT se stal Ing. Robert Špalek, který dlouhá léta pracoval v představenstvu ČKAIT jako místopředseda.


V sobotu jste se stal teprve třetím předsedou ČKAIT. Jaký je to pocit?

Veliká čest a ještě větší zodpovědnost. Pod vedením Václava Macha a Pavla Křečka se z ČKAIT stala silná stavovská organizace. Jak jsme slyšeli od hostů na Shromáždění delegátů ČKAIT v sobotu 12. září 2020, tak sesterská komora architektů, energetičtí specialisté i další, nám závidí a chtěli by také využívat náš systém celoživotního vzdělávání a poskytování informací autorizovaným osobám. Více než aktivně jsme zapojeni do připomínkování právních a technických předpisů. Na poli rekodifikace stavebního zákona jsme odvedli a budeme i nadále odvádět velký kus práce.


Členem představenstva ČKAIT jste již od roku 2003. Čeho byste chtěl dosáhnout jako nový předseda ČKAIT?

Chci navazovat na předchozí práci. Zaměřím se mj. na veřejné zakázky a způsob jejich zadávání. Chtěl bych, aby hlavním kritériem přestala být cena za zpracování projektové dokumentace, ale konečně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek začala převažovat kritéria kvality. Letos se nám podařilo prosadit na MMR ČR Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o tzv. dvou obálkovou metodu, kde 60 % váhy tvoří kritéria kvality a 40 % váhy nabídková cena. Obdobný přístup by měl fungovat i u velkých zakázek. Vedle toho vidím prostor pro zlepšení v oblasti vzdělávání, kde se řada věcí v poslední době podařila posunout kupředu. Myslím tím např. webináře se záznamy přednášek a zejména konferenci STATIKA STAVEB 2020 Plzeň, které by mohly následovat i další obory naší činnosti. Vím, že existuje řada dalších konferencí, např. Dopravní konference, ale model přímé konfrontace praktiků a akademiků je podle mého názoru velmi užitečný a je vhodné s ním pracovat.


Čím podle Vás můžete pomoci ČKAIT?

Za dobu práce pro ČKAIT jsem si vybudoval bohaté kontakty u odborných institucí, správních orgánů a samosprávy. Doufám, že s jejich pomocí se mi bude dařit prosazovat společný zájem autorizovaných osob a veřejnosti na kultivaci vystavěného prostředí.


Jste statik. Jak se díváte na kauzu pádu konstrukce lávky přes Vltavu v Praze-Troji, která se v polovině září 2020 dostala před soud?

To je zcela absurdní obžaloba. Tento týden bude před českým soudem stát ve světě uznávaný a oceňovaný mostní inženýr profesor Jiří Stráský, který lávku v Troji navrhl v roce 1984 a pak již nikdy neměl možnost se vyjádřit k údržbě ani prováděným rekonstrukcím. Dokonce ani nebyl nikdy informován o probíhající diagnostice a ani o tom, že stav lávky byl označen za velmi špatný až havarijní. Jak může být původní projektant dlouhodobě zodpovědný za odolnost a bezpečnost nosné konstrukce, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly? Toto téma je v Komoře velmi živé, určitě o něm musíme vést diskusi se státními institucemi a je to jeden z úkolů pro nové představenstvo ČKAIT.


Co byste chtěl jako nový předseda změnit?

Určitě nechci dělat nějaké salto mortale. Komora funguje, a tak to musí zůstat i v dalším období. Měli bychom se ale naučit lépe komunikovat. Musíme si nastavit jasnou metodiku, jak budeme cíleně, účelně a přehledně informovat o výstupech a činnostech ČKAIT. Chci v tomto směru navázat na předchozí diskuse, schválený Strategický plán ČKAIT a předchozí činnost Kanceláře ČKAIT. Naší výhodou je značný odborný základ a rozsáhlý obsah témat, činností a aktivit, které Komora vykonává a které může komunikovat.Kdo je Ing. Robert Špalek – nový předseda ČKAIT


Členské číslo: 0200683 / Rok narození: 1962 / Obory autorizace: statika a dynamika staveb

Vzdělání: ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby

Praxe: Od roku 1986 pracoval v plzeňském Stavoprojektu jako statik. V roce 1989 ukončil státní závěrečnou zkouškou studium němčiny a poté pracoval pro zahraniční firmy ve Švýcarsku a Německu. V roce 1993 založil s dalšími společníky v Plzni projektovou kancelář TORION, ve které je doposud jednatelem a společníkem.

Funkce ČKAIT: Členem výboru oblasti ČKAIT Plzeň a od roku 2003 členem představenstva ČKAIT. V roce 2008 zvolen místopředsedou ČKAIT a v témže roce jmenován místopředsedou legislativní komise ČKAIT. Pracuje v Expertní skupině MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek – ZZVZ, v pracovní skupině MMR ČR k rekodifikaci stavebního zákona pro procesní právo, Pojišťovací komisi ČKAIT a podílí se na spolupráci s německou, rakouskou a slovenskou profesní komorou. V minulém období vedl skupinu, která připravovala Soutěžní řád ČKAIT a vytváří metodické pokyny k ZZVZ s MMR.


Důležité odkazy na témata zmiňovaná v rozhovoru:
15. 09. 2020