Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sklo ve stavebnictví – TS 03 – seminář

Sklo ve stavebnictví – TS 03 – seminář

Představení a vysvětlení požadavků Technického standardu ČKAIT č. 3 - Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – Část 1: Obecné zásady návrhu, účinného od 1. 7. 2022. Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s obecnými pravidly návrhu vyplývající z technického standardu pro zajištění funkčního a bezpečného návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Vysvětlení požadavků se opírá o příklady z praxe. V rámci prezentace budou blíže vysvětleny úskalí skleněných prvků v oblastech mechanické odolnosti a stability s dopadem do bezpečnosti a udržitelnosti budoucího provozu.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Představení struktury TS03, vymezení pojmů
  • Obecné požadavky
  • Požadavky na svislé, vodorovné a šikmé skleněné prvky
  • Požadavky při speciálních aplikacích – stavby pro vzdělávání, sport, wellness
  • Teplotní šok, vandalismus
  • Práce s přílohou – požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace
  • Odborná diskuze a dotazy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ondřej Franek, Ing. Jan Klečka

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 13. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 10. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005446 Ladislav Novotný
2 0008455 Ing. Zdeněk Čečil