Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sklo ve stavebnictví – TS 03 – webinář

Sklo ve stavebnictví – TS 03 – webinář

Představení a vysvětlení požadavků Technického standardu ČKAIT č. 3 - Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – Část 1: Obecné zásady návrhu, účinného od 1. 7. 2022. Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s obecnými pravidly návrhu vyplývající z technického standardu pro zajištění funkčního a bezpečného návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Vysvětlení požadavků se opírá o příklady z praxe. V rámci prezentace budou blíže vysvětleny úskalí skleněných prvků v oblastech mechanické odolnosti a stability s dopadem do bezpečnosti a udržitelnosti budoucího provozu.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Představení struktury TS03, vymezení pojmů
 • Obecné požadavky
 • Požadavky na svislé, vodorovné a šikmé skleněné prvky
 • Požadavky při speciálních aplikacích – stavby pro vzdělávání, sport, wellness
 • Teplotní šok, vandalismus
 • Práce s přílohou – požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace
 • Odborná diskuze a dotazy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ondřej Franek, Ing. Jan Klečka

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 13. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 10. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602920 Ing. Marek Lokvenc
2 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
3 1006820 Ing. Martin Kužela
4 0010933 Ing. Ivana Fialová
5 1006579 Ing. Petr Vedra
6 0010434 Ing. Petr Kašík
7 0010455 Ing. Veronika Zamazalová
8 1006412 Ing. Jan Michal
9 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
10 0010934 Ing. Iva Suchomelová
11 0011671 Ing. Roman Franěk
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
13 1103966 Ing. Martin Kubečka
14 0009139 Ing. Ivo Drozd
15 0009541 Ing. Karel Kozel
16 0011907 Ing. Martin Šponar
17 0201147 Ing. Karel Eliášek
18 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
19 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
20 1104465 Ing. Lukáš Dlouhý Ph.D.
21 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
22 1102643 Vratislav Bajgar
23 1100781 Ing. Jan Krömer
24 1302244 Ing. Tomáš Ruth
25 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
26 0000538 Ing. Marcel Vojanec
27 1006022 Ing. Peter Trnka
28 1103505 Ing. Lukáš Volný
29 1001007 Ing. Aleš Čeleda
30 1004084 Ing. Martin Špička
31 0013390 Ing. Ondřej Machek
32 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
33 0102551 Ing. Emanuel Novák
34 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
35 0012719 Ing. Roman Květoň
36 0007121 Ing. Michal Zajíček
37 0002410 Ing. Jan Mužík
38 1002949 Ing. Antonín Pokorný
39 1004755 Ing. Lukáš Loudil
40 0009295 Ing. Jaroslav Červinka
41 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
42 1002933 Ing. Miroslav Tomala
43 0014423 Ing. Tibor Jéger
44 0600999 Ing. Miroslav Klobas
45 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
46 1200315 Ing. Bohumil Suk
47 1100207 Ing. Jan Blažík
48 0500981 Ing. Pavel Štípek
49 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
50 1301756 Ing. Tomáš Hubík
51 0014496 Ing. Jaroslav Radovnický
52 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
53 0602846 Ing. Daniel Haase
54 0004336 Ing. Lubomír Šípek
55 1104300 Ing. Robert Malchárek
56 0102725 Ing. Jan Eliáš
57 0101168 Martin Kolouch
58 0009606 Ing. Michaela Holá
59 0015080 Ing. Jakub Kocián
60 0010633 Ing. Jan Vacík
61 0006802 Ing. Petr Pavlíček
62 1006116 Ing. Jiří Kocourek
63 0010574 Ing. Jiří Jelínek
64 1006532 Ing. Martin Dostál
65 1104100 Ing. Jiří Němec
66 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
67 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
68 0012429 Ing. Martin Lischka
69 1103552 Ing. Jakub Rakus
70 1102342 Ing. Pavel Slíva
71 0008236 Miloslav Koubík
72 0102066 Ing. František Zemek DiS.
73 1201782 Ing. Libor Hradil
74 1201481 Ing. František Klapka
75 1006527 Ing. Rostislav Mazáč
76 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
77 0009449 Ing. Jan Štěpán
78 1006867 Ing. Marek Štefan
79 0301594 Ing. Pavel Jaroš
80 0007660 Ing. Vít Lerl
81 0010286 Filip Volák
82 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
83 0006224 Jan Žižka
84 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
85 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
86 0012317 Ing. Pavel Kříž
87 1005265 Ing. Miloš Hrnčíř
88 0007455 Ing. Martin Vinš
89 0102377 Ladislav Pikl