Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Strategický plán ČKAIT 2020 - 2023

Strategický plán ČKAIT 2020 - 2023

V návaznosti na úkol Shromáždění delegátů 2019 pro Představenstvo - č. 9 (Připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020 - 2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění delegátů 2020) předkládá vytvořená pracovní skupina členům ČKAIT níže uvedené materiály.

K projednání a návrhům na Valných hromadách je určen základní dokument „Strategický plán ČKAIT“, který obsahuje základní výsledky práce pracovní skupiny a jehož návrh byl projednán v Představenstvu. Výsledky projednání na Valných hromadách budou následně zahrnuty do jednání Shromáždění delegátů 2020 a budou sloužit jako základní podklad pro činnost v dalším období.

K základnímu textu byl současně pracovní skupinou vytvořen průvodní text obsahující některé podpůrné informace a základní komentáře.

Dále jsou pro informaci a podrobnější přehled členů ČKAIT o podrobných tématech a dílčích dlouhodobých cílech (přílohy 03 - 06) přístupné základní materiály, které vznikly činností pracovní skupiny, a rovněž materiály, z nichž pracovní skupina vycházela.

Těžiště veřejného projednání předložených základních materiálů a návrhů pro jednání Shromáždění delegátů spočívá na Valných hromadách. Proto, máte-li jako členové ČKAIT jakékoliv náměty a doporučení k předkládaným materiálům, přijďte je uplatnit na Valnou hromadu Vaší oblasti. Pro shromáždění předběžných připomínek a námětů, které mohou být projednány na Valných hromadách a využity k další činnosti pracovní skupiny, slouží v případě potřeby následující formulář.

Za pracovní skupinu: M. Drahorád

02. 12. 2019