Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko vzdělávání a informací

Středisko vzdělávání a informací

ObrázekStředisko vzdělávání a informací ČKAIT zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.


Vykonává následující činnosti:

  • provozuje knihovnu a studovnu;
  • zajišťuje organizační a technický servis projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT;
  • zajišťuje semináře a webináře pro členy Komory;
  • vydává odborné publikace ČKAIT, určené všem členům Komory (základní knižnice, přílohy Z+i);
  • zajišťuje tvorbu a provoz Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS);
  • zodpovídá a vyřizuje osobní, telefonické a e-mailové dotazy, podává informace novým AO o práci Komory;
  • zajišťuje poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb;
  • technicky a organizačně zabezpečuje činnost pracovních aktivů oborů;
  • představuje činnost a poslání ČKAIT na vybraných stavebních konferencích, veletrzích a výstavách.

Vedoucí střediska:
Ing. Dominika Hejduková, tel.: 227 090 227, e-mail: DHEJDUKOVA@ckait.cz (administrace systému PROFESIS * vzdělávání SVI ČKAIT * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy * informační služby)
Pracovníci střediska:
Ing. Lenka Charousková, tel.: 227 090 228, e-mail: LCHAROUSKOVA@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * odborná redakce publikací * informační služby)
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: RKARASOVA@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * informační služby)
Ota Koutník, e-mail: OKOUTNIK@ckait.cz, PROFESIS@ckait.cz (administrace systému PROFESIS * informační služby)
Jiří Müller, tel.: 227 090 214, e-mail: JMULLER@ckait.cz (odborná redakce publikací * odborná redakce PROFESIS * informační služby)
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: IPERKOVA@ckait.cz, CZV@ckait.cz (celoživotní vzdělávání ČKAIT * správa databáze CŽV)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: ESTROPKOVA@ckait.cz, CZV@ckait.cz (administrativa * fakturace pro CŽV * informační služby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: KNIHOVNA@ckait.cz (knihovna a studovna * administrativa * informační a databázové služby)
Lucie Zábelková, BA, tel.: 227 090 212, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz (semináře SVI * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy * informační služby)