Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko vzdělávání a informací

Středisko vzdělávání a informací

ObrázekStředisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI) zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.

Prezentuje také ČKAIT a komunikuje s médii.


Vykonává tyto činnosti:

Vedoucí střediska

Ing. Dominika Mandíková, tel.: 227 090 227, e-mail: DMANDIKOVA@ckait.cz (administrace systému PROFESIS * vzdělávání SVI ČKAIT * odborná redakce publikací * veletrhy a konference * informační služby)

Pracovníci střediska

Bc. Naďa Bukovská, tel. 227 090 214, e-mail: NBUKOVSKA@ckait.cz (administrace tiskového oddělení * monitoring médií * informační služby)
Mária Honzáková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * informační služby)
Ing. Lenka Charousková, tel.: 227 090 228, e-mail: LCHAROUSKOVA@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * odborná redakce publikací * profesní aktivy * informační služby)
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: RKARASOVA@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * odborná redakce publikací * profesní aktivy * informační služby)
Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, e-mail: MKOHOUTOVA@ckait.cz, ZPRAVY@ckait.cz (vedoucí tiskového oddělení * komunikace s médii * šéfredaktorka časopisu Zprávy a informace ČKAIT)
Ota Koutník, e-mail: OKOUTNIK@ckait.cz, PROFESIS@ckait.cz, eduK@ckait.cz (správa informačního portálu PROFESIS * správa vzdělávacího portálu eduK)
Tony Nguyen, tel.: 227 090 229, e-mail: TNGUYEN@ckait.cz, eduK@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * správa vzdělávacího portálu eduK * veletrhy a konference * profesní aktivy )
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: IPERKOVA@ckait.cz, CZV@ckait.cz (administrace projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT * správa databáze CŽV * administrace časopisu Zprávy a informace ČKAIT)
Vlasta Pištíková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: ESTROPKOVA@ckait.cz (administrativa * fakturace pro CŽV * informační služby)
Ing. Jitka Ryantová, tel.: 227 090 212, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz (webináře a semináře SVI * informační služby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: KNIHOVNA@ckait.cz (knihovna a studovna * informační a databázové služby)

Tiskové oddělení

Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, 227 090 221, e-mail: MKOHOUTOVA@ckait.cz, ZPRAVY@ckait.cz (vedoucí oddělení * komunikace s médii * šéfredaktorka časopisu Zprávy a informace ČKAIT)
Bc. Naďa Bukovská, tel. 227 090 214, e-mail: NBUKOVSKA@ckait.cz (administrace tiskového oddělení * monitoring médií * informační služby)

Recepce a prodej publikací

Mária Honzáková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Vlasta Pištíková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Recepce – ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2