Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko vzdělávání a informací

Středisko vzdělávání a informací

ObrázekStředisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI) zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.

Prezentuje také ČKAIT a komunikuje s médii.


Vykonává tyto činnosti:

 • zajišťuje tvorbu a provoz portálu PROFESIS (Profesní informační systém ČKAIT);
 • zajišťuje organizační a technický servis projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT;
 • zajišťuje tvorbu a provoz elektronického vzdělávacího portálu eduK;
 • zajišťuje semináře a webináře pro členy Komory;
 • zajišťuje prostřednictvím Tiskového oddělení komunikaci ČKAIT s médii;
 • provozuje knihovnu a studovnu;
 • vydává odborné publikace ČKAIT, určené všem členům Komory (základní knižnice, přílohy Z+i a další);
 • technicky a organizačně zabezpečuje činnost rad, profesních aktivů oborů a specializací ČKAIT, a některých komisí;
 • zajišťuje poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb;
 • zodpovídá a vyřizuje osobní, telefonické a e-mailové dotazy, podává informace novým AO o práci Komory;
 • představuje činnost a poslání ČKAIT.
Vedoucí střediska

Ing. Dominika Mandíková, tel.: 227 090 227, e-mail: DMANDIKOVA@ckait.cz (administrace systému PROFESIS * vzdělávání SVI ČKAIT * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy * informační služby)

Pracovníci střediska

Mária Honzáková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Ing. Lenka Charousková, tel.: 227 090 228, e-mail: LCHAROUSKOVA@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * odborná redakce publikací * informační služby)
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: RKARASOVA@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * odborná redakce publikací * informační služby)
Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, e-mail: MKOHOUTOVA@ckait.cz, ZPRAVY@ckait.cz (vedoucí oddělení * komunikace s médii * šéfredaktorka časopisu Zprávy a informace ČKAIT)
Ota Koutník, e-mail: OKOUTNIK@ckait.cz, PROFESIS@ckait.cz (administrace systému PROFESIS * administrace sociálních sítí * informační služby)
Tony Nguyen, tel.: 227 090 229, e-mail: TNGUYEN@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * informační služby * médiamonitoring)
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: IPERKOVA@ckait.cz, CZV@ckait.cz (administrace projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT * správa databáze CŽV * administrace časopisu Zprávy a informace ČKAIT)
Vlasta Pištíková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: ESTROPKOVA@ckait.cz, CZV@ckait.cz (administrativa * fakturace pro CŽV * informační služby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: KNIHOVNA@ckait.cz (knihovna a studovna * administrativa * informační a databázové služby)
Lucie Zábelková, BA, tel.: 227 090 212, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz (webináře a semináře SVI * výstavy a veletrhy * informační služby)

Tiskové oddělení

Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, 227 090 221, e-mail: MKOHOUTOVA@ckait.cz, ZPRAVY@ckait.cz (vedoucí oddělení * komunikace s médii * šéfredaktorka časopisu Zprávy a informace ČKAIT)

Recepce a prodej publikací

Mária Honzáková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Vlasta Pištíková, tel. 227 090 223, e-mail: PRODEJNA@ckait.cz (recepce * prodej publikací * administrativa * informační služby)
Recepce – ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2