Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vývoj případu UOHS a VHŘ ČKAIT

Vývoj případu UOHS a VHŘ ČKAIT


1992 – zákon č. 360/1992 Sb §23 odst. 6, „Do působnosti Komory náleží zejména ... i) vydávat ceníky a honorářové řády“ 1993 – první vydání Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) – v souladu s § 23 odst.6, písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. 1996 – druhé vydání VHŘ prosinec 2002 – představenstvo ČKAIT schválilo vydání novely VHŘ (pracovní verze) jako metodickou pomůcku pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený postup, jak dospět ke smluvní ceně
únor 2002 – vydána pracovní verze VHŘ 2003 – zákon č. 224/2003 – novela zákona č. 360/1992 Sb., po novelách - §23 odst. 6, Do působnosti Komory náleží zejména ... j) vydávat ceníky a honorářové řády, 11.7.2003 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) si od kanceláře ČKAIT vyžádal vnitřní předpisy Komory, jmenovitě i VHŘ 21.8.2003 – výslech zástupce Komory na Úřadu v Brně 22.10.2003 – výslech zástupce Komory na Úřadu v Brně 8.12.2003 – seznámení zástupce Komory s textem protokolu na Úřadu v Brně 15.12.2003Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ČKAIT obdržela 17.12.2003) 23.12.2003Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (odesláno 2.1.2004) Lhůta pro odvolání je 15 kalendářních dnů. Výše uvedené „Rozhodnutí“ bylo doručeno tak, aby na odvolání bylo co nejméně času (Vánoční svátky, Nový rok). 13.1.2005 – Žádost Úřadu o poskytnutí doplňujících informací, týkajících se hospodaření ČKAIT 9.3.2005Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 14.3.2005 – Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nabylo právní moci. Jedná se zejména o:
  • pokutu 500 000 Kč
  • podání informace členům ČKAIT o tomto Rozhodnutí
  • provedení změn VHŘ dle požadavků Úřadu
31.3.2005podání Žaloby proti rozhodnutí správního orgánu na předsedu Úřadu a Návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu Krajskému soudu v Brně
18.5.2005 – zamítnutí Návrhu na přiznání odkladného účinku Krajským soudem v Brně 19.7.2005 – zaplacení pokuty a vyvěšení textu VHŘ bez honorářů na webové stránky ČKAIT Upravený Výkonový a honorářový řád. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2003. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Čí zájmy hájí Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž? Rozsudek v právní věci žalobce ČKAIT proti ÚOHS Kasační stížnost Rozsudek nejvyššího správního soudu (zpráva ČTK) Rozhodnutí nejvyššího správního soudu Rozhodnutí krajského soudu v Brně
25. 07. 2005