Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS VÝBORU ČKAIT ČESKÉ BUDĚJOVICE dne 13.10.2023

ZÁPIS SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ VÝBORU ČKAIT ČESKÉ BUDĚJOVICE,OP ČSSI A ČSVH dne 13.10.2023 ve Slatinných lázních Třeboň

Společné jednání výborů oblasti ČKAIT, ČSSI a ČSVH se konalo z důvodu upřesnění akcí CŽV do konce roku 2023 a návrh práce pro rok 2024. 
V úvodu předseda oblasti ČKAIT Ing. Fr. Hladík poděkoval Ing. Kocinovi, předsedovi OP ČSSI za zajištění místa pro společné jednání a podíl ČSSI na realizaci výstavy PRESTA v Linci. Kladl důraz na pokračování realizace výstavy PRESTA v sídle Hornorakouské komory v Linci i v dalším období jako součást spolupráce mezi oběma komorami.

1.    Informace OK ČKAIT 
    Činnost CŽV 2.pol.2023:

 • 16.11.2023 Stavební zákon v praxi – seminář, přihlášky přes webovou stránku https://www.ckait.cz/stavebni-zakon-v-praxi-seminar
 • 23.11.2023 Defekty budov 2023- organizuje VŠTE ve spolupráci s OK ČKAIT Č. Budějovice, OK bude zastupovat Ing. František Hladík. Zaslat členům ČKAIT připomenutí. Program a přihláška: https://defektybudov.vstecb.cz/
 • 7.12.2023 Adventní setkání - organizuje OP ČSSI, informace ve Zpravodaj 5/2023
 • Návrh plánu CŽV 1.pol. 2024  
 • 22.2.2024 Konstrukční systémy ve stavebnictví – tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití - seminář - organizuje Plus Projekt ve spolupráci s OK ČKAIT
 • 5.3.2024 Veletrh úspor energií ve Welsu – organizace ve spolupráci ECČB
 • 21.3.2024 - Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech  – organizuje SPŠ Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT
 • 28.3.2024 Odborná způsobilost pro řízení a projektování mostních staveb - seminář - organizuje Jihočeská         mostařská unie ve spolupráci s OK ČKAIT
 • 26.-27.4.2024 Dřevostavby – organizuje VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT, 

Výbor odsouhlasil plán činnosti na r.2024 a dále projednal:
28.2.2024 Valná hromada: na příštím jednání výboru výbor projedná organizační zajištění a kandidáty pro volbu nového výboru.

2.    Informace OP ČSSI a návrh plánu činnosti na r. 2024: 
    Ing.K.Kocina poukázal na dobrou spolupráci s oblastí ČKAIT České Budějovice.

 • informoval o úspěšné realizaci soutěžní přehlídky PRESTA 2020-2022 a ukončení putovních výstav. Výbor připraví podmínky pro realizaci PRESTA 2022-2024.
 • pozval účastníky na exkurzi do firmy NEMA, tvůrci uceleného systému dřevostaveb,
 • informoval o Výstavě STAVBA A VODA, která je na VŠTE Č. Budějovice do konce listopadu 2023.
 • představil poslední akce do konce roku 2023: 

    11.11.2023 Exkurze na dálnici D3+tunel Pohůrka
    30.11.2023 BIM prakticky z pohledu výrobce HELUZ
    7.12.2023 Adventní setkání v Třeboni
Program činnosti bude zveřejněn ve Zpravodaji č. 5/2023. 
Příprava VČS OP ČSSI: termín zatím neurčen.

3.    Informace ČSVH ČSS a návrh plánu činnosti na r. 2024: 
    Ing. Miloslava Melounová pozvala účastníky na exkurzi VD Orlík, která se uskuteční 18.10.2023 a dále představila návrh činnosti pro r. 2024:

 • Vodní zákon (Webinář)
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích

Program činnosti bude zveřejněn ve Zpravodaji č. 5/2023.
Příprava VČS ČSVH: termín zatím neurčen.

4.    Různé

 • Stavební zákon – novela vydána pod č. 152/2023 SB. 
 • Oblastní ZPRAVODAJ – Ing. Baloun připomněl zaslání příspěvků do č.5/2023 + zaslat stav členské základny
 • Ing. Šárka Janurová, členka dozorčí komise ČKAIT, upozornila na „Pravidla pro používání razítka“ a povinnost vést chronologický seznam v Deníku autorizované osoby ČKAIT - https://www.ckait.cz/pravidla-pro-pouziti-razitka
 • Ing. Vladimír Dufek, člen výboru ČKAIT, jedná s firmou Zender Group na možné realizaci odborné akce v r.2024
 • Ing. Fr. Konečný, zástupce předsedy ČKAIT, přednesl návrh na realizaci seminářů ke stavebnímu zákonu v 1. i 2.pol. r.2024.
 • Pavel Otruba, člen výboru ČKAIT, přednesl návrh na realizaci akce Akustika staveb (ve spolupráci s Ing. Jana Dolejší) + tepelná čerpadla (návrh Ing. Závitkovský).