Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
25. březen 2003

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT v Praze dne 22.3.2003

Místo jednání: Národní dům Královské Vinohrady, Majakovského sál, náměstí Míru 9, Praha 2, VinohradyDoba jednání: 09.00 až 14.30 hodinPřítomní delegáti a hosté jsou zapsáni v prezenčních listinách, jichž originály jsou uloženy v kanceláři ČKAIT Praha, Sokolská ul. 15Část AShromáždění delegátů s c h v a l u j e :