Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
3. září 2012

Až se zima zeptá….. 19. Adventní setkání dne 7.12.2012 v Žatci

Z P R A V O D A J OBLASTNÍ POBOČKY ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ KARLOVY VARY R O Č N Í K 2 012 Č Í S L O 3 Určeno pro potřeby kolegů inženýrů a techniků z OK ČKAIT Karlovy Vary – (zasíláme výňatek ze Zpravodaje OP ČSSI Karlovy Vary) Až se zima zeptá….. 19. Adventní setkání dne 7.12.2012 v Žatci Součástí Adventního setkání bude tento program: Prohlídky zajímavostí a památek města Žatce s průvodci z Informačního centra Městského úřadu - věž radnice

České Budějovice
3. září 2012

Zpravodaj č.4/2012

SVI ČKAIT
12. srpen 2012

Přílohy časopisu STAVEBNICTVÍ, rozesílka 6. srpna 2012

S časopisem Stavebnictví byly rozeslány dne 6. srpna 2012 všem autorizovaným osobám tyto přílohy: 1. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů (na 2. pololetí 2012) 2. Barevná objednávka publikací – zelená 3. Právní informace 2/2012 4. České stavebnictví v číslech 2011

SVI ČKAIT
20. červenec 2012

Specialisté v problematice požární bezpečnosti historických staveb

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany, Hasičským záchranným sborem a Národním památkovým ústavem pořádalo v květnu a červnu 2012 dvoudenní seminář Požární bezpečnost historických staveb. Přednášejícími byli odborníci a specialisté z Národního památkového ústavu, PAVUSu, Hasičského záchranného sboru, Profesní komory PO, ČVUT, a další. Velkým přínosem byl tzv. kulatý stůl v závěru semináře, kde všichni zúčastnění živě diskutovali.

Karlovy Vary
27. červen 2012

AO pro Požární bezpečnost historických staveb

V Karlovarském kraji jsou kontaktními osobami pro problematiku „Požární bezpečnosti historických staveb“ tyto autorizované osoby z naší oblasti: Příjmení Jméno Titul Č. autorizace Trvalé bydliště Charousková Iveta Ing. 0300462 Karlovy Vary Kouba Václav Ing. 0300489 Karlovy Vary Kubaštová Zdeňka Ing. 0300118 Karlovy Vary 6 Výše uvedení členové ČKAIT úspěšně ukončili seminář k této problematice, který pořádala Komora. další informace na

ČKAIT
14. červen 2012

Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku 2011

Ve čtvrtek 17. května 2012 byly v Betlémské kapli v Praze vyhlášeny CENY A TITULY 9. ročníku celostátní soutěže, kterými odborná porota ocenila nejlepší z rekordních 88 přihlášek. CÍLEM SOUTĚŽE konané již 4. rokem pod záštitou premiéra vlády ČR a poprvé pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

ČKAIT
13. červen 2012

Normalizační balíček

NORMALIZAČNÍ BALÍČEK přijat EK a předložen Radě a EP dne 1. června 2011 Návrh nařízení, které má revidovat a nahradit stávající právní rámec pro evropskou normalizaci Sdělení vymezující strategii v oblasti evropské normalizace pro příští desetiletí (Hodnocení dopadů)Politický kontext Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst 7 vlajkových iniciativ 4 zdůrazňují roli a význam evropské normalizace

Pardubice
17. květen 2012

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy - prezentace

17.4. 2012 se v hotelu Labe v Pardubicích konal seminář na výše uvedené téma. Přednášející Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu Praha