Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jihlava
3. leden 2012

VHO Jihlava 2012

Valná hromada oblasti Jihlava se koná dne 11.1.2012 v 16.00 hod. ve Společenském sále Dělnického domu, Žižkova ul. 15, Jihlava.

Karlovy Vary
6. prosinec 2011

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. prosince 2011

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5.prosince 2011 1. Kontrola úkolů uložených 7.listopadu 2011 Úkoly byly splněny v plném rozsahu následovně: 10. listopadu 2011 Praha, Sokolská 15 Porada předsedů oblastí ČKAIT 1/ Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček informoval o činnosti představenstva za období červen – říjen 2011, především o jednání V4 v Polsku, návštěvě v Německu v Erfurtu, dále o jednání aktivu TPS a TZS a založení aktivu pro obor pozemní stavby. 2/ Valné hromady oblastí se uskuteční v lednu a únoru 2012, budou volební. Volí se:

Pardubice
30. listopad 2011

U P O Z O R N Ě N Í NA ZMĚNU V ČASE KONÁNÍ SEMINÁŘE

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č.137/2006 Sb. v platném znění. Seminář, pořádaný OK ČKAIT Pardubice dne 6.12.2011 v Kongresovém sále hotelu Labe v Pardubicích, má oproti distribuovanému letáčku "Plán akcí na II. pololetí 2011" a zároveň oproti informaci otištěné v publikaci "Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT - na období 1.7.2011 - 31.12.2011" (str.47) posunutý začátek konání na 13:00 hodin (12:30 prezence). OK ČKAIT Pardubice

Ostrava
10. listopad 2011

CD ROM X - Dopravní stavby

Pro autorizované osoby v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Městské inženýrství a Geotechnika je připraven CD ROM Dopravní stavby X, který si mohou ( pokud tak dosud neučinily ) bezplatně převzít oproti podpisu licenční smlouvy v oblastní kanceláři ČKAIT v době úředních hodin.

Ostrava
10. listopad 2011

Certifikát odbornosti

Autorizované osoby, které splnily podmínky III. běhu CŽV a předaly oblastní kanceláři Čestné prohlášení o absolvování cyklu si mohou, pokud tak ještě neučinily, vyzvednout Certifikát odbornosti v době úředních hodin.

Ostrava
10. listopad 2011

Certifikát o pojištění na rok 2010-2012

Vyzýváme autorizované osoby, které si doposud v oblastní kanceláři nevyzvedly Certikát o pojištění, aby tak učinily v době úředních hodin, t. j. PO-PÁ od 8.00-12.00 hodin ( v jinou hodinu po dohodě ).

České Budějovice
8. listopad 2011

ZPRAVODAJ č.05_2011

ODBORNÉ AKCE 10. listopad 2011 Eurokód 7 PRO GEOTECHNIKU, ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas 14-18 hod., Seminář bude zaměřen na problematiku rizik při návrhu a výstavbě stavebních jam, speci-fické postupy navrhování, metody a technologie speciálního zakládání staveb. Informační centrum ČKAIT vydává publikaci „Rizika prací speciálního zakládání jam“, která je určena široké odborné veřejnosti, tedy zejména projektantům, zhotovitelům staveb a investorům. Autorem publikace a přednášejícím na semináři je Doc.Ing.Jan Masopust z FSV ČVUT Praha.

SVI ČKAIT
18. říjen 2011

Architecture Week Praha 2011

Ve dnech od 10. do 23. 10.