Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
13. únor 2024

Přehlídka inženýrského umění letos slaví 20 let. Přihlásíte se i vy?

Pokud chcete být součástí jubilejního 20. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2023 a máte zájem na prezentaci svých krásných děl a zároveň se tím spolu s námi podílet na propagaci a zviditelnění našeho náročného a krásného stavařského umu, tak neváhejte a přihlaste se! Přihlásit se lze do 31. března 2024! Přihláška je bez poplatků. Vice cik.ckait.cz

ČKAIT
23. leden 2024

ČKAIT odmítá doživotní odpovědnost projektantů – stavby nejsou dobře spravovány

TZ 1/2024: Pokud dojde k havárii zkolaudované stavby, může být v trestním řízení obžalován i po desítkách let od jejího dokončení původní projektant, stavbyvedoucí či zhotovitel bez ohledu na zanedbanou údržbu či užívání v rozporu s předpoklady projektové dokumentace. Promlčecí lhůta pro autorizované osoby podle této praxe začíná běžet až od případné poruchy nebo havárie stavby, nikoliv od jejího dokončení, uvedení do provozu a řádného předání provozovateli stavby. ČKAIT to navrhuje změnit.

ČKAIT
3. leden 2024

Reakce ČKAIT na nepravdivá tvrzení zveřejněná v MF Dnes

TZ 0/2024: Bez reakce vedení Komory nemohl zůstat rozhovor s Pavlem Sovičkou, ředitelem české pobočky developerské společnosti Panattoni. V rozhovoru pro MF Dnes, který vyšel 8. 12. 2023 pod názvem „Razítko? Tady šest let, v Polsku šest měsíců“ osočil ČKAIT z řady obstrukcí ohledně povolovacího řízení a vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Míra zcela zkreslených, vyfabulovaných a lživých informací dosáhla takové úrovně, že zveřejňujeme oficiální reakci. Inženýrská komora není brzdou rychlé výstavby – pouze té nekvalitní nebo problematické z pohledu veřejného zájmu.

SLP ČKAIT
2. leden 2024

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "NSZ"). Nenabývá však účinnosti jako celek, ale po částech. Nový stavební zákon stanoví přechodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (§ 334a odst. 1 NSZ). V tomto období se posuzují podle NSZ pouze tzv. vyhrazené stavby (příloha č. 3 NSZ), stavby s nimi související a stavby, které s nimi tvoří soubor staveb (§ 334a odst. 3 NSZ). Podle dosavadní právní úpravy - stavebního zákona, tj. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2023 (dále též "stavební zákon"), se až do 30. 6. 2024 posuzují všechny ostatní stavby. Řízení a postupy, které se vztahují k těmto ostatním stavbám, se dokončí i po 1. 7. 2024 podle stavebního zákona, za předpokladu, že žádosti stavební úřad obdrží ještě do 30. 6. 2024. K provedení NSZ připravuje MMR ve spolupráci také s profesními komorami ČKAIT a ČKA vyhlášky o požadavcích na výstavbu a o dokumentaci staveb.

SLP ČKAIT
1. leden 2024

Návrhy na velkou novelu autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

ČKAIT na základě výzvy k posledním návrhům na vekou novelizaci Autorizačního zákona podala na MMR prostřednictvím kanceláře Komory 3. dubna 2024 podněty k úpravám tohoto profesního právního předpisu.  Hlavní změna spočívá v zavedení nově vymezené kategorie autorizace pro realizační fázi staveb pod názvem autorizovaný stavitel, která by měla význam pro osoby vykonávající na stavbách stavbyvedoucí a technické dozory bez oprávnění projektovat stavby či jejich změny.

ČKAIT
29. listopad 2023

Nečekaně odešel prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

S velkým smutkem oznamujeme, že nás zcela nečekaně opustil prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA (+78 let), skvělý člověk, významný představitel ČKAIT, pedagog a přední odborník na stavební mechaniku a plasticitu. Poslední rozloučení se koná 6. prosince 2023 ve 14.00 v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

ČKAIT
24. listopad 2023

Zemřel Ing. Svatopluk Zídek, přední osobnost Inženýrské komory

S hlubokou lítostí oznamujeme odchod Ing. Svatopluka Zídka (+ 80), jedné z čelných osobností Inženýrské komory, vynikajícího odborníka, organizátora, mimořádně aktivního člověka v oblasti stavebnictví. Poslední rozloučení se koná 6. prosince 2023 v 11.00 ve Velké obřadní síni, krematorium Strašnice, Vinohradská 214, Praha.

IT ČKAIT
1. listopad 2023

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Od 1. listopadu 2023 je účinná nová rámcová smlouva mezi ČKAIT a T-Mobile Czech Republic, a.s. (TMCZ), její platnost je opět 2 roky a nabízí pro členy ČKAIT možnost zařadit do T-Mobile benefit opět až 5 mobilních telefonních čísel. Na výběr jsou stejné hlasové i datové tarify. Podařilo se vyjednat nižší cenu u nejvyužívanějšího tarifu, což je tarif s neomezeným voláním a SMS s 1 GB dat. U ostatních se podařilo, při současném zdražování, ceny zachovat stejné. Nová rámcová smlouva má stejné číslo jako smlouva minulá 40114135223, což je zároveň číslo T-Mobile benefit pro členy ČKAIT.