Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SLP ČKAIT
2. leden 2024

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "NSZ"). Nenabývá však účinnosti jako celek, ale po částech. Nový stavební zákon stanoví přechodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (§ 334a odst. 1 NSZ). V tomto období se posuzují podle NSZ pouze tzv. vyhrazené stavby (příloha č. 3 NSZ), stavby s nimi související a stavby, které s nimi tvoří soubor staveb (§ 334a odst. 3 NSZ). Podle dosavadní právní úpravy - stavebního zákona, tj. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2023 (dále též "stavební zákon"), se až do 30. 6. 2024 posuzují všechny ostatní stavby. Řízení a postupy, které se vztahují k těmto ostatním stavbám, se dokončí i po 1. 7. 2024 podle stavebního zákona, za předpokladu, že žádosti stavební úřad obdrží ještě do 30. 6. 2024. K provedení NSZ připravuje MMR ve spolupráci také s profesními komorami ČKAIT a ČKA vyhlášky o požadavcích na výstavbu a o dokumentaci staveb.

SLP ČKAIT
1. leden 2024

Návrhy na velkou novelu autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

ČKAIT na základě výzvy k posledním návrhům na vekou novelizaci Autorizačního zákona podala na MMR prostřednictvím kanceláře Komory 3. dubna 2024 podněty k úpravám tohoto profesního právního předpisu.  Hlavní změna spočívá v zavedení nově vymezené kategorie autorizace pro realizační fázi staveb pod názvem autorizovaný stavitel, která by měla význam pro osoby vykonávající na stavbách stavbyvedoucí a technické dozory bez oprávnění projektovat stavby či jejich změny.

ČKAIT
29. listopad 2023

Nečekaně odešel prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

S velkým smutkem oznamujeme, že nás zcela nečekaně opustil prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA (+78 let), skvělý člověk, významný představitel ČKAIT, pedagog a přední odborník na stavební mechaniku a plasticitu. Poslední rozloučení se koná 6. prosince 2023 ve 14.00 v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

ČKAIT
24. listopad 2023

Zemřel Ing. Svatopluk Zídek, přední osobnost Inženýrské komory

S hlubokou lítostí oznamujeme odchod Ing. Svatopluka Zídka (+ 80), jedné z čelných osobností Inženýrské komory, vynikajícího odborníka, organizátora, mimořádně aktivního člověka v oblasti stavebnictví. Poslední rozloučení se koná 6. prosince 2023 v 11.00 ve Velké obřadní síni, krematorium Strašnice, Vinohradská 214, Praha.

IT ČKAIT
1. listopad 2023

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Od 1. listopadu 2023 je účinná nová rámcová smlouva mezi ČKAIT a T-Mobile Czech Republic, a.s. (TMCZ), její platnost je opět 2 roky a nabízí pro členy ČKAIT možnost zařadit do T-Mobile benefit opět až 5 mobilních telefonních čísel. Na výběr jsou stejné hlasové i datové tarify. Podařilo se vyjednat nižší cenu u nejvyužívanějšího tarifu, což je tarif s neomezeným voláním a SMS s 1 GB dat. U ostatních se podařilo, při současném zdražování, ceny zachovat stejné. Nová rámcová smlouva má stejné číslo jako smlouva minulá 40114135223, což je zároveň číslo T-Mobile benefit pro členy ČKAIT.

ČKAIT
26. říjen 2023

Zpráva z volebního Shromáždění delegátů ČKAIT 2023

Shromáždění delegátů ČKAIT se konalo 21. října 2023, tradičně v pražském hotelu Pyramida. Účast byla vysoká. Přijelo 189 delegátů z 200 zvolených zástupců 13 oblastí ČKAIT. Do dalšího volebního období vstupuje představenstvo změněné z jedné třetiny. Nově v něm bude mít oblast Praha tři zástupce, oblast Brno a oblast Ostrava po dvou zástupcích, ostatní oblasti po jednom zástupci. Žádného zástupce nemá jen oblast Zlín a Liberec. Jeden z nových členů je technik, všichni ostatní jsou inženýři. Až na jedinou výjimku jsou všichni členové představenstva v aktivním profesním věku. Průměrné stáří člena představenstva je nyní 57 let, přičemž nejstaršímu členovi je 78 let a nejmladšímu 41 let.

ČKAIT
21. říjen 2023

Ceny Inženýrské komory získaly nová lávka, oživené mlýny a viadukt nebo továrna

TZ 23/2023: V letošním roce se přihlásilo rekordních 74 staveb. Do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Porota udělila čtyři hlavní ceny, šest čestných uznání a jednu zvláštní cenu za ekologický přínos. Všechny stavby si lze prohlédnout na nových stránkách Ceny Inženýrské komory cik.ckait.cz. Záštitu nad Cenou Inženýrské komory převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.

ČKAIT
12. říjen 2023

Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

Na několika klíčových bodech zásadních pro výkon inženýrských a technických profesí ve stavebnictví se shodli zástupci sedmi klíčových komor a svazů ze zemí Visegrádské 4. Jejich každoroční 29. setkání proběhlo 5. – 7. října v Bratislavě i za účasti pana Klause Thüriedla, předsedy Evropské rady inženýrských komor.