Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
2. červenec 2021

ČKAIT vyzývá inženýry a techniky v oboru pozemní stavby k pomoci jižní Moravě

Vyzýváme autorizované inženýry a techniky z oboru pozemní stavby, aby uvolnili své kapacity a zapojili se do pomoci městům a obcím postiženým tornádem na jižní Moravě a Lounsku. Podle dosavadních zjištění je poškozeno 1200 budov, z toho je k demolici určeno nyní 150 staveb. Počet domů určených k demolici se může ještě zvýšit.

ČKAIT
28. červen 2021

Postup pomoci Komory pro Břeclavsko a Hodonínsko

Děkujeme všem kolegům, statikům, kteří nabídli svou pomoc tornádem postiženým obcím na Hodonínsku a Břeclavsku. Aktuální seznam členů jsme průběžně předávali Integrovanému záchrannému systému (IZS), hasičskému záchrannému sboru (HZS), všem obcím a městům. Koordinace prací v místě je záležitostí IZS, které vyzve podle potřeby také statiky ze seznamu předaného Komorou. Prosíme, vyčkejte na výzvu, nejezděte na místo sami. Kolegové, kteří na místě byli, popisují postupy často jako živelné.

ČKAIT
27. červen 2021

ČKAIT nabídla pro Hodonínsko a Břeclavsko 87 statiků

Na postižená místa ale v mnoha případech dosud nebyli povoláni, na rozdíl od dobrovolníků   87 autorizovaných statiků zareagovalo na páteční výzvu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), aby se zapojili do pomoci městům a obcím na jižní Moravě postiženým tornádem. Právě odborný zásah autorizovaného statika je určující nejen pro ochranu lidských životů a zdraví, ale i majetku. 

ČKAIT
25. červen 2021

ČKAIT povolává autorizované statiky na pomoc Hodonínsku

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se obrací na své členy autorizované statiky s naléhavou žádostí o pomoc městům a obcím postiženým na Hodonínsku. Podle informací složek Integrovaného záchranného systému (IZS) bylo čtvrtečním tornádem poškozeno několik tisíc budov, z nichž prakticky všechny bude zapotřebí staticky posoudit tak, aby se předešlo dalším škodám na zdraví a majetku.

ČKAIT
17. červen 2021

Spor o pád Trojské lávky pokračuje – ČKAIT případ sleduje jako možný precedens

Je původní projektant opravdu zodpovědný za havárii, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly? Přesně to je hlavní otázka, která rezonuje v komunitě autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě od chvíle, kdy byl za tragický pád Trojské lávky v Praze 7 na začátku prosince 2017 obžalován prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc. Právě podle jeho projektu byla lávka v roce 1984 dokončena.

ČKAIT
7. červen 2021

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce. Účelem této metodiky je pomoci zadavatelům projektových prací ve stavebnictví při stanovení návrhů vhodných zásad a institutů OVZ včetně praktického návodu.

ČKAIT
27. květen 2021

Bitva o nový stavební zákon nekončí

Nový stavební zákon 26. května schválilo 92 poslanců (72 ANO, 16 SPD a 4 ČSSD). Poslaneckou sněmovnou spor o rozsáhlou rekodifikaci stavebního práva nekončí. Dá se předpokládat zamítnutí nového zákona Senátem, ve druhém schvalování poslanci bude zapotřebí 101 hlasů. Do té doby se snad dostane na kvalifikovanější analýzu všech aspektů, které ve středu schválená rekodifikace přinese do činnosti stavebních úřadů, pro profese se stavebnictvím spjaté i samotné stavebníky a investory.

SVI ČKAIT
17. květen 2021

Přepis rozhovoru předsedy ČKAIT pro ČT ze dne 12. 5. 2021

Redigovaný přepis rozhovoru Ing. Roberta Špalka, předsedy ČKAIT, v pořadu Události a komentáře ČT ke stavebnímu zákonu ze dne 12. 5. 2021 naleznete v Aktualitách na PROFESISu.