Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - seminář - zrušen

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - seminář - zrušen

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Přednáška je zaměřena na povinnosti jednotlivých účastníků výstavby včetně ukázek dokumentace vedené zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka při výkonu TDS a vymezení povinností stavbyvedoucího. 

Program:

  1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
  2. Řízení a provádění staveb
  3. Úloha stavbyvedoucího v procesu výstavby
  4. Výkon technického dozoru nad prováděním stavby
  5. Ukázky zápisů, kontrolních listů a dokumentace vedené TDS při kontrole staveb
  6. Ukázka vedení stavebních deníků a zápisů účastníků výstavby
  7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 12.5.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12052022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68