Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis jednání výboru ČKAIT České Budějovice 6.11.2023

ZÁPIS JEDNÁNÍ VÝBORU ČKAIT dne 6.11.2023 v oblastní kanceláři ČESKÉ BUDĚJOVICE

 1. Kontrola úkolů z minulého jednání

  Úkoly jsou plněny průběžně

 2. Informace ze Shromáždění delegátů

  Ing. Hladík poděkoval delegátům naší oblasti za 100% účast, informoval o průběhu jednání a gratuloval Ing. Fr. Konečnému ke zvolení do Představenstva a Ing. Šárce Janurové ke zvolení do Dozorčí rady ČKAIT. Usnesení je zveřejněno na https://www.ckait.cz/usneseni-shromazdeni-delegatu-ckait-2023

 3. Plán práce

  Činnost CŽV 2.pol.2023: 

  • 16.11.2023 Stavební zákon v praxi – seminář, přihlášky přes webovou stránku https://www.ckait.cz/stavebni-zakon-v-praxi-seminar ; přednášející: Ing. Fr. Konečný a Ing.arch. Petr Hornát, organizační zajištění tajemnice K.Kovalovská. Ing. Fr. Konečný napíše zprávu o semináři do Z+i (instrukce Ing.Kohoutová).
  • 23.11.2023 Defekty budov 2023- organizuje VŠTE ve spolupráci s OK ČKAIT Č. Budějovice, OK bude zastupovat Ing. František Hladík. Zaslat členům ČKAIT připomenutí. Příspěvek ČKAIT na organizační zajištění 20.tis.Kč. Program a přihláška: https://defektybudov.vstecb.cz/
  • 7.12.2023 Adventní setkání - organizuje OP ČSSI, informace ve Zpravodaji č. 5/2023

  Návrh plánu CŽV 1.pol. 2024

  • 22.2.2024 Konstrukční systémy ve stavebnictví – tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití - seminář - organizuje Plus Projekt ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 5.3.2024 Veletrh úspor energií ve Welsu – organizace ve spolupráci ECČB
  • 21.3.2024 - Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech  – organizuje SPŠ Č.Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 26.-27.3.2024 Dřevostavby – organizuje VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 28.3.2024 Odborná způsobilost pro řízení a projektování mostních staveb - seminář - organizuje Jihočeská mostařská unie ve spolupráci s OK ČKAIT

  Podrobné informace ve Zpravodaji č. 5/2023 https://www.ckait.cz/oblastni-zpravodaj-c52023-ceske-budejovice

 4. Organizační zajištění VH 2024

  Termín 28.2.2024  v Clarion Congress Hotelu Č. Budějovice, organizační zajištění v příloze zápisu. Výbor projednal návrh kandidátky do výboru a návrh delegátů na SD 2024. Předseda oblasti a tajemnice připraví návrh výroční zprávy za r.2023 a volební období.

 5. Různé
  • Ing. Šárka Janurová, členka dozorčí komise ČKAIT, připraví do Zpravodaje č.1/2024 článek k novým „Pravidlům pro používání razítka“ a povinnosti vést chronologický seznam v Deníku autorizované osoby ČKAIT https://www.ckait.cz/pravidla-pro-pouziti-razitka
  • Ing. Vladimír Dufek, člen výboru ČKAIT, jedná s firmou Zender Group na možné realizaci odborné akce v r.2024
  • Ing. Fr. Konečný, zástupce předsedy ČKAIT, připraví návrh na realizaci seminářů ke stavebnímu zákonu v 1. i 2.pol. r.2024.
  • Pavel Otruba, člen výboru ČKAIT, připraví návrh na realizaci akce Akustika staveb (ve spolupráci s Ing. Janou Dolejší, Ing. Závitkovský navrhuje zahrnout i problematiku + tepelných čerpadel).
  • Valná hromada ZT: dne 24.11.2023 v Linci, na pozvání se zúčastní Ing. Fr.Hladík a Ing. Fr. Konečný
  • 3.11.2023 porada tajemnic oblastí, která se konala v kanceláři Komory v Praze za účasti předsedy Komory, ředitele kanceláře a vedoucích středisek s informacemi a novinkách v práci pro příští období.
  • 16.11.2023 porada předsedů oblastí, která se koná v KK Praze, účast Ing. Hladík.