Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
6. duben 2009

Sdělení MMR

Po sedmiletém snažení, se osvědčení o autorizaci udělované ČKAIT pro obor pozemní stavby, dostalo citací 71/2009 Sb., do seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.

ČKAIT
6. duben 2009

Návrh změny § 5 autorizačního zákona

ZÁKON ze dne ……………2009kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. I

ČKAIT
26. březen 2009

ENEX - HLÁŠENKY

Ing. Roman Portužák, CSc. ředitel odboru elektroenergetiky V Praze dne 9. března 2009 Č.j.: 3330/09/05200

Ústí nad Labem
18. březen 2009

ANKETA Z+i

Prosíme Vás o vyplnění ankety na vydávání časopisu Zprávy a informace ČKAIT, který je určen zejména pro členy ČKAIT, částečně k informaci stavebním úřadům a paralelním organizacím. Anketa je na www.ckait.cz

České Budějovice
4. březen 2009

Zápis volební komise Valné hromady OK ČKAIT Č. Budějovice

Volební komise Valné hromady ČKAIT, oblasti České Budějovice, zvolená aklamací pracovala ve složení: Ing. Bost František, Ing. Kocina Karel, Ing. Šubrt Roman Předsedou volební komise byl zvolen: ing. František BostlNa dnešní valnou hromadu se podpisem prezentovalo celkem:109 řádných členů ČKAIT. To představuje účast 7,1% registrovaných členů oblasti. Hlasovací kvórum pro zvolení kandidátů/ činí 55 hlasů. Při jednotlivých volbách byly dosaženy tyto výsledky: Hlasování bylo zahájeno v 16,15 hod. a ukončeno v 16,35 hod.

České Budějovice
4. březen 2009

Usnesení Valné hromady ČKAIT oblasti České Budějovice

Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2008 , Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2009, Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2008, Zprávu volební a mandátové komise o výsledku voleb. BERE NA VĚDOMÍ: Informace předsedy Komory, Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření Komory a oblastní kanceláře za rok 2008, Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou.

České Budějovice
4. březen 2009

Zpráva o činnosti oblasti České Budějovice za rok 2008

Naše oblast má k 31/12/2008 1527 řádných členů, za uplynulý rok se počet členů zvýšil o 44, přičemž nově přijatých žádostí bylo 78 a z různých důvodů ubylo 34 členů. Z počtu autorizovaných osob je 54% AI, 46% AT/S, poměr mezi jednotlivými obory se nemění a podle oborů je to 55% PS a další pořadí 16% TPS, 9 %VS a 7% DS a 13% devět zbývajících oborů.

ČKAIT
23. únor 2009

Komise malého a středního podnikání

JménofunkceIng. Josef MitrengapředsedaIng. Pavel Bělohlávek, CSc.členIng. Jaroslav KlímačlenIng. Libor KubátčlenIng. Robert LiškačlenIng. Jiří MatúščlenIng. Radim VašíkčlenIng. Miroslav Veselýčlen