Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
21. prosinec 2012

Katalog akreditovaných akcí Celoživotního vzdělávání ČKAIT na 1. pololetí 2013

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT - tištěná verze - na 1. pololetí 2013 obsahuje vzdělávací programy přihlášené k akreditaci do 31. 10. 2012. Katalog v tištěné podobě vychází v omezeném množství, autorizované osoby si ho mohou vyzvednout na oblastních kancelářích.

ČKAIT
14. prosinec 2012

Energetická náročnost budov 2013

Dopady ustanovení Směrnice Rady a EP 2010/31/EU (EPBD II) o energetické náročnosti budov a novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíTermínová listina seminářů ČKAIT k energetické náročnosti budov Nízkoenergetické domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie DatumDenOblastní kancelářPoznámka28. 02. 2013ČtvrtekOK PrahaZahájení 9.oo hod. - 1. termín Praha

České Budějovice
14. prosinec 2012

VÝZVA - aktualizace emailových adres

Vyzýváme členy ČKAIT, aby : - nahlásili svou aktuální e-mailovou adresu nebo - informaci, že si nepřejete informace zasílat způsobem on line. Tyto skutečnosti zasílejte na adresu: cb@ckait.cz nebo poštou do oblastní kanceláře. Děkujeme.

ČKAIT
11. prosinec 2012

Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:

ČKAIT
11. prosinec 2012

Setkání prezidentů profesních komor 2012

Praha 10. prosince 2012 – Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. prosince 2012 v sídle Komory auditorů České republiky. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2012 z pohledu příslušné komory, včetně stručného přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo schváleny.

ČKAIT
29. listopad 2012

Základní informace ke kolektivnímu pojištění autorizovaných osob ČKAIT na pojistné období 2013-2015

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) uzavřela pro roky 2013 až 2015 smlouvu s novým pojišťovacím makléřem firmou „GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.“ a dala jí mandát jednat s dosavadním pojistitelem (ČSOB Pojišťovna) o nových smluvních podmínkách týkajících se skupinového pojištění autorizovaných osob platných od roku 2013. V současné době je výsledný návrh nové pojistné smlouvy projednán a schválen představenstvem ČKAIT a připraven k podpisu. Pro všechny autorizované osoby se tím od 1. 1.

ČKAIT
28. listopad 2012

Česká energetická a ekologická stavba / projekt / inovace 2011

10. ročník celostátní soutěže zná své vítěze! ENERGETICKÉ OSCARY z rukou významných osobností! Mottem 10. ročníku byl citát Energie je to, co svět uvádí do pohybu! (Aristotelés, žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského 384-322 BC) Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple byla v úterý 20. 11. 2012 místem slavnostního vyhlášení titulů a cen v celostátní soutěži ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ STAVBA ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ INOVACE.