Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

IT ČKAIT
21. únor 2013

Databáze Expert

Vážení členové, ČKAIT na všeobecnou žádost vytvořila na svém webu www.ckait.cz v rubrice Autorizované osoby databázi EXPERT. Tato databáze slouží k rozšíření oficiální povinné databáze pro potřeby široké veřejnosti při vyhledávání kontaktů na vás autorizované osoby. Databáze Expert je nepovinná, ale umožní vám doplnit k vašemu zápisu nejčastěji vyžadované údaje např. telefonní číslo, emailovou adresu nebo internetovou adresu firmy. Je však možné dolnit i další údaje jako forma výkonu činnosti, jazykové znalosti, reference a další.

ČKAIT
20. únor 2013

Stavba roku

Poslání a vymezení soutěže Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby:

Olomouc
15. únor 2013

Publikace "Navrhování základových a pažících konstrukcí" k vyzvednutí v OK Olomouc

V OK Olomouc, Jungmannova 12, je připravena k vyzvednutí publikace z nabídky IC ČKAIT "Navrhování základových a pažicích konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997", autor Jan Masopust. Příručka doplňuje řadu publikací vydanou k Eurokódům v minulých letech. Na základě rozhodnutí Představenstva ČKAIT bude tato publikace zdarma oproti podpisu vydávána AO autorizovaným v oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Geotechnika. Prodejní cena pro AO jiných oborů je 320,- Kč, prodejní cena pro odbornou veřejnost 385,- Kč. Úřední dny pondělí a středy 8.00-11.30 a 12.30-16.00 hod.

Pardubice
15. únor 2013

Navrhování základových a pažicích konstrukcí

Autorizované osoby v oborech "statika a dynamika staveb", "mosty a inženýrské konstrukce" a "geotechnika" si mohou vyzvednout na OK Pardubice publikaci NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ. Zdarma.

SVI ČKAIT
14. únor 2013

Navrhování základových a pažicích konstrukcí, Příručka k ČSN EN 1997

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Navrhování základových a pažicích konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997. Příručka doplňuje řadu publikací vydaných k Eurokódům. Autor, Jan Masopust, rozdělil příručku do dvou částí. • Navrhování základových konstrukcí: 1. Geotechnický průzkum 2. Zásady navrhování základových konstrukcí 3. Plošné základy 4. Hlubinné základy • Navrhování pažicích konstrukcí: 1. Stavební jámy 2. Kotvení stavebních konstrukcí 3. Navrhování pažených stavebních jam 4. Opěrné zdi

Liberec
14. únor 2013

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY - OK LIBEREC

USNESENÍ Valné hromady ČKAIT oblasti Liberec, která se konala dne 31. 1. 2013 v budově Libereckého kraje v Liberci. A/ Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: - Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Liberec za rok 2012 přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem. - Plán činnosti výboru oblasti Liberec na rok 2013 přednesený předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem. B/ Valná hromada zvolila

Ostrava
7. únor 2013

Výroční zpráva a usnesení z VH 2013 oblasti Ostrava

Stručná zpráva o činnosti OK ČKAIT Ostrava – Valná hromada dne 21.1.2013 1. Členská základna 2. Činnost a jednání výboru oblasti: 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT 4. Další aktivity 5. Spolupráce se zahraničím 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů 7. Výhled na další období činnosti Členská záíkladna Počet členů v ostravské oblasti: 2549, což představuje cca 8,7 % z celkového počtu členů komory, který je 29370. Je podáno 29 nových žádostí.

ČKAIT
6. únor 2013

Evropská profesní karta inženýra

ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. Více na www.engineering-card.cz