Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
23. září 2008

VELKÁ BRITÁNIE

Ve Spojeném Království neexistuje skoro žádné omezení pro práci jako inženýr, a tak není vyžadována registrace u ECUK předtím, než osoba začne pracovat buď jako rezident nebo jako dočasný poskytovatel služeb. Protože toto ECUK nemusí realizovat ustanovení článků Směrnice 2005/36 o poskytování dočasných služeb, nemusí tak vydávat dočasné registrace.

ČKAIT
23. září 2008

ŠVÝCARSKO

Profese v oboru stavebnictví jsou ve Švýcarsku regulovány kantony. Šest z 26 kantonů reguluje profese jako stavební inženýr a architekt. V ostatních kantonech nejsou žádné profese v oboru stavebnictví regulovány a nevyžadují uznání diplomu, ani žádnou registraci. Existuje výjimka pro profesi zeměměřič (geometr), která je regulována federální legislativou. V 6 kantonech, které regulují profese jako stavební inženýr a architekt (Ženeva, Vaud, Lucerne, Fribourg, Tessin, Neuchâtel), musíte být registrováni u kantonálního úřadu.

ČKAIT
22. září 2008

DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2007

Dne 15. 8. 2008 byl ukončen příjem přihlášek do 5. ročníku soutěže Dopravní stavba roku, který vyhlásilo již tradičně Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury a jejímž organizátorem je společnost ABF, a.s. Přihlášeno je celkem 25 staveb, z toho 10 v investiční skupině do 40 mil. Kč, 15 v investiční skupině nad 40 mil. Kč.

Karlovy Vary
7. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008

ČKAIT
1. září 2008

Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů

V minulých dnech byla Ministerstvem kultury vyhlášena Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů pro Integrovaný operační program, Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Tato výzva je časově omezená a bude uzavřena dne 15. 9. 2008. Pokud byste měli zájem, najdete více informací na http://www.kultura-evropa.eu/default.aspx

Liberec
28. srpen 2008

AKTUÁLNÍ KONTAKTY!

Žádáme všechny členy oblasti Liberec o zaslání své aktuální e-mailové adresy (popř. sdělení změny adresy, nebo nového telefonního kontaktu) na e-mail kanceláře OK ČKAIT Liberec: liberec@ckait.cz

ČKAIT
25. srpen 2008

Stavebně správní praxe

Tabulka odkazů na informace a stanoviska MMR uveřejňovaných v příloze časopisu Urbanizmus a územní rozvoj. Skenovaná verze jednotlivých čísel uvedeného dvouměsíčníku je zveřejněna na webových stránkách www.uur.cz cca 2 – 4 měsíce po vydání jeho tištěné podoby.

ČKAIT
14. srpen 2008

Stanovisko MMR k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon projektové činnosti ve výstavbě - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (č.j. 4606/2008-81)

Stanovisko se vyjadřuje k otázce oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě, zejména k rozsahu oprávnění autorizovaného technika k výkonu projektové činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně se jedná o posouzení možnosti autorizovaného technika zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Specifikace dokumentací pro vydání územního rozhodnutí: