Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
25. Červenec 2005

Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 188/03-7531/03-ORP

V Praze dne 23.12.2003 Předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8 601 56 Brno Účastník řízení: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zastoupena Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič a Sadílek, Štěpánská 39, Praha 1 R O Z K L A D dle ust. § 61 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,

ČKAIT
20. Červenec 2005

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č. j.: S 188/03-7531/03-0RP V Bmě dne 15. prosince 2003

ČKAIT
20. Červenec 2005

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č.j. R 1/2004 V Brně dne 9. března 2005

ČKAIT
14. Červenec 2005

Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů

ČKAIT
12. Červenec 2005

Výběrová řízení na místa zkušebních komisařů

Na řádném zasedání AR dne 11. 5. 2005 byla diskutována otázka výběru komisařů pro zkušební komise, které zajišťují autorizační zkoušky pro jednotlivé autorizační obory. Výsledkem obsáhlé diskuze byl závěr, že při výběru zkušebních komisařů by měla být zohledněna skutečnost, že v současné době je v řadách ČKAIT řada vynikajících a zkušených odborníků, kteří působí na současném stavebním trhu s velmi dobrými výsledky. Na základě těchto závěrů bylo dohodnuto, že je žádoucí zveřejnit potřebu obsazení zkušebních komisí odborníky z řad členské základny ČKAIT.

České Budějovice
07. Červen 2005

HLÁŠENÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ - výzva

Povinným údajem v činnosti autorizovaných osob je adresa bydliště a způsbo výkonu činnosti (svobodné povolání/zaměstnanec/podnikatel/podnikatel-zaměstnanec). Změny je nutno hlásit do 15 dnů do oblastní kanceláře. Opomenutí může mít vážné důsledky - disciplinární potrestání.

Karlovy Vary
23. Květen 2005

Informace o jednání výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary ze dne 16.května 2005

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. května 2005 Kontrola zápisu ze 25.4.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.-4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil a Ing.Havlan. 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT:

Karlovy Vary
03. Květen 2005

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT K. Vary ze dne 25. dubna 2005

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. dubna 2005 Kontrola zápisu ze 29.3.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil. K tématu setkání „Promítnutí nových (od 1.2.2006 závazných) směrnic EU o veřejných zakázkách do národních zákonných úprav zemí V 4“ přednese referát Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic, Krajský úřad Karlovarského kraje. Byl stanoven i předběžný program