Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ostrava
9. únor 2009

Zpráva přednosty OK ČKAIT Ostrava přednesená na Valné hromadě

Vážené kolegyně a kolegové, milí hosté. Dnešní valná hromada České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava je již v pořadí 17. Loňská se uskutečnila v těchto prostorách.Datum konání: dne 28. 1. 2008 Počet členů oblasti: 2233 Účast členů na VHO: 228 členů a 28 hostů % účasti: 10.2 Zpráva o činnosti naší oblasti má tyto body: Členská základna Činnost a jednání výboru oblasti: Program celoživotního vzdělávání ČKAIT Nové aktivity - Informační kancelář, soutěž MSK

Karlovy Vary
9. únor 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.ledna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.ledna 2009 Kontrola zápisu ze 6. října 2008 Všechny uložené úkoly s termínem do 26.ledna byly splněny Adventního setkání se uskuteční dne 12.12. v Ostrově se účastnilo celkem 188 hostů, z toho 86 členů ČKAIT Úkol Ing. Zídka a paní Jágrové byl splněn. Ve dnech 7.-8.ledna byly připraveny a rozeslány pozvánky na Valnou hromadu, která se bude konat 3.února 2009, všem členům oblasti KV.

Karlovy Vary
9. únor 2009

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny Jednání v pořadí poslední valné oblastní hromady v roce 2009 se uskutečnilo 3.2.2009 poprvé ve společenském sále Krajské knihovny. Vedle účasti celkem 80 členů ČKAIT (tj 9,6 % členské základny oblasti, která činí 833 členů) bylo dále přítomno 17 hostů a 3 novináři. Valnou hromadu řídilo pracovní předsednictvo ve složení : Ing. Pavel Křeček, Ing. Lenka Zimová, Ing. Miloslav Rychtář a Ing. Svatopluk Zídek.

Karlovy Vary
9. únor 2009

Interní směrnice ČKAIT

Na základě ustanovení vyhlášky č. 451/2008 Sb. Ze dne 17.12.2008 stanovuji tyto sazby při poskytování cestovních náhrad zaměstnanců a funkcionářů ČKAIT: Základní náhrada za používání silničních motorových vozidel 3,90 Kč za 1 km jízdy v případě použití osobních silničních motorových vozidel. Stravné ve výši 70,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 110,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 170,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Průměrná cena pohonných hmot

ČKAIT
9. únor 2009

Návrhy na řešení současné ekonomické situace

které vzešly z diskuze na zasedání "Středního podnikatelského stavu", kterého jsme se aktivně zúčastnili. Navrhujeme opatření v níže uvedených oblastech: Měnová a finanční oblast realizovat opatření vedoucí k obnově fungování mezibankovního trhu nesnižování objemů financování firem nezvyšování úrokových měr stanovit harmonogram kroků potřebných pro vstup ČR do eurozóny kapitálově posílit ČMZRB a využít ji na zajištění provozního financování především MSP

Pardubice
6. únor 2009

Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice

konané dne 19.1.2009 Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje dle § 16 Organizačního řádu ČKAIT zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2008, kterou přednesl přednosta ing. Vlastimil Moucha. Valná hromada bere na vědomí: zprávu Dozorčí komise ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, provedenou volbu delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 21.3.2009.

Ústí nad Labem
5. únor 2009

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 13. 01. 2009 v Národním domě v Ústí n. L.

Jednání VHO se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, došlo pouze k dílčí změně pořadí jednacích bodů, Volby byly přesunuty za bod č. 2.Uvítání, slavnostní zahájení Provedl přednosta OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty.

Karlovy Vary
18. prosinec 2008

Návrh na usnesení valné homady - odpověď ČKAIT

Vážení kolegové, Inženýři Odvody,Harzer,Kraus,Zapletal a Forejt členové OK ČKAIT Karlovy Vary Vážení kolegové, na řádném zasedání výboru OK ČKAIT v Karlových Varech dne 9.12. jsme projednali Váš návrh na zařazení jako jeden z bodů usnesení Valné hromady ČKAT naší oblasti, která se koná dne 2.února 2009, povinnost členů ČKAIT předkládat své projekty ČKAIT ke kontrole kvalitního provádění práce. Váš návrh nemůžeme účastníkům Valné hromady doporučit pro začlenění do usnesení z následujících důvodů :