Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
9. prosinec 2008

Nabídka Severočeského divadla

Cestovní kancelář M´plus travel, a.s. -touroperator, Ústí n.L., projektový ředitel Karel Sladký si Vás dovoluje pozvat na představení "Madama Butterfly" a na "Vánoční setkání dětí v Divadle" v předvečer zahájení oslav 100. výročí založení Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Zakoupením vstupenky na "Madama Butterfly" (cena 1000,- Kč) získáte pozvání pro čtyři osoby na "Vánoční setkání dětí v Divadle" (poměr dětí je na Vás). Vánoční setkání dětí je mimo jiné určeno pro děti z dětských domovů v Ústí n.L. (Tisá, Střekov a Severní terasa). Kontaktní osoba: Květa Vonešová, tel.

ČKAIT
4. prosinec 2008

FRANCIE

Ohledně činností v oblasti výstavby, údržby či oprav budov ve Francii, podléhající zákonu č. 96-603 z 5. července, 1996:

ČKAIT
4. prosinec 2008

IRSKO

Ministerstvo školství (vzdělávání) a věd Irska působí jako koordinátor a kontaktní subjekt pro plnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES (o uznávání odborných kvalifikací), nicméně odpovědnost za uznávání kvalifikace pro příslušné profese mají kompetentní orgány (úřady) pro jednotlivé zákonem regulované profese.

ČKAIT
4. prosinec 2008

ITÁLIE

Příslušným orgánem pro uznávání odborných kvalifikací v Itálii je Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti), kam je tedy třeba všechny žádosti o uznání zasílat. Itálie implementovala směrnici 36/05 a legislativní nařízení č. 206 z 9. listopadu 2007, vydaného jako Doplněk oficiálního věstníku italské republiky č. 261, strana 135.

ČKAIT
4. prosinec 2008

MAĎARSKO

Pokud občan členské země EU, který získal své odborné vzdělání (kvalifikaci) v EU, uvažuje o vykonávání nějaké regulované činnosti ve stavebním oboru v Maďarsku, musí nejprve požádat o uznání této jeho odborné kvalifikace. Kompetentním orgánem, který zodpovídá za uznávání odborné kvalifikace je Inženýrská komora v Budapešti (Budapest and Pest County Chamber of Engineers). Proto, prosím, adresujte případné žádosti přímo této komoře. Kontakt: Internet: www.bpmk.hu

Ústí nad Labem
3. prosinec 2008

Materiál k připomínkám

Vyzýváme autorizované osoby, aby urychleně poslali své připomínky k těmto materiálům priloha1.doc a priloha2.doc Připomínky posílejte na e-mailovou adresu ckait-ul@iol.cz

Karlovy Vary
19. listopad 2008

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008 Kontrola zápisu ze 6. října 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 18.10.2008 byly splněny - 11. listopadu proběhl seminář celoživotního vzdělávání „Eurokódy“ , který navštívilo celkem 25 účastníků z toho 22 členů ČKAIT - Pozvánka na seminář CŽV „obnovitelé zdroje“ byl rozeslán. K dnešnímu dni je přihlášeno více než 50 účastníků

Olomouc
3. listopad 2008

Adventní večer

Kancelář ČKAIT Brno ve spolupráci s kanceláří ČKAIT Olomouc připravuje adventní setkání: Termín konání:3.prosince 2008 od 15 do cca 20 hodin Místo konání:Brno, Chrám sv.Petra a Pavla na Petrově a v přilehlé budově biskupství Program:prohlídka muzeální expozice a centra Brna, koncert Smíšeného chrámového sboru Tato informace bude postupně upřesňována.Doprava individuální. Zájemci se mohou předběžně přihlásit v kanceláři ČKAIT Olomouc tel.: 585227097 e-mail: ckait-ol@volny.cz