Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
27. duben 2009

TÉMATICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY

Průzkum zájmu u členů ČKAIT oblast Olomouc o odborný zájezd na stavby v Číně. Předběžný průzkum bude ukončen 15.května 2009, pořadník bude tvořen podle došlých přihlášek na adresu: ckait-ol@volny.cz Dotazy zodpoví Ing.Machalec tel. 606707113TÉMATICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY

Ústí nad Labem
21. duben 2009

Vyhlášení celostátní soutěže Česká dopravní stavba

Vyzýváme Vás k přihlášení do celostátní soutěže "ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA" nejpozději do 30. 4. 2009. Na www.top-expo.cz/cds je vystavena přihláška. Kompletní informace Vám poskytne: Ing. Miloslava Veselá majitelka a jednatelka TOP EXPO spol. s r.o. Blanická 28 120 00 Praha 2 tel.: +420 222 222 936

Ústí nad Labem
21. duben 2009

Stanovisko - Oprávnění ke zpracování energetických auditů

Oznamujeme členům, že na webových stránkách www.ckait.cz je v rubrice "Aktuality" zveřejněno stanovisko (dopis) ČKAIT k pozastavení vydávání opravnění ke zpracování energetických auditů Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Prosíme, věnujte pozornost odpovědi pana předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka.

ČKAIT
14. duben 2009

Česká dopravní stavba roku 2008

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY, PROJEKTY A INOVACE roku 2008 Motto soutěže: DOPRAVA NEJSOU JEN STAVBY A CESTY, DOPRAVA JE PROCES... VYHLAŠOVATELÉ: PETR BENDL, ministr dopravy ČR GUSTÁV SLAMEČKA, ředitel SFDIZÁŠTITA: MIREK TOPOLÁNEK, předseda vlády ČR

Ústí nad Labem
9. duben 2009

Stavební veletrhy Brno

Autorizovaným osobám OK ČKAIT v Ústeckém kraji nabízíme volné vstupenky na Stavební veletrhy Brno 2009, které se konají od 21.4. do 25.4. 2009. Volné vstupenky jsou u pí Urbanové tel. 475220137, 475220334.

ČKAIT
6. duben 2009

Sdělení MMR

Po sedmiletém snažení, se osvědčení o autorizaci udělované ČKAIT pro obor pozemní stavby, dostalo citací 71/2009 Sb., do seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.

ČKAIT
6. duben 2009

Návrh změny § 5 autorizačního zákona

ZÁKON ze dne ……………2009kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. I

ČKAIT
26. březen 2009

ENEX - HLÁŠENKY

Ing. Roman Portužák, CSc. ředitel odboru elektroenergetiky V Praze dne 9. března 2009 Č.j.: 3330/09/05200