Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
17. září 2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4. září 2006 Kontrola zápisu z 10. července 2006 Všechny termínované uložené úkoly s termínem do 4.9.06 byly splněny. Opakované + nové úkoly

ČKAIT
11. červenec 2006

Informace o změně anglického názvu ČKAIT

Na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po konzultaci s prezidentem Evropské rady stavebních inženýrů ECCE Richardem Coackleyem rozhodlo představenstvo ČKAIT o změnně oficiálního anglického překladu názvu komory. Slovo " Certified " se nahrazuje slovem " Chartered " a nový název tedy zní:"The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians" Ing. Jiří Plíčka, PhD místopředseda ČKAIT

ČKAIT
10. červenec 2006

Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně

Stěžovatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2, za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zast.: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně sp.zn. 31 Ca 29/2005-96 ze dne 16.5.2006

Karlovy Vary
9. červenec 2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K.Vary dne 29.5.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. května 2006 Kontrola zápisu z 27. března 2006 Všechny termínované uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly 1. Budou rozeslány pozvánky na 11. Mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2006 na téma “Železnice a město“, která se uskuteční 16.6.2006. Zajistí Ing. Lodr ve spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary. 2. V 1. pololetí bude uspořádán poslední seminář pro členy ČKAIT, ČSSI a RSS

Ústí nad Labem
29. červen 2006

Soutěžní přehlídka Fasáda Ústeckého kraje 2006 - vyhlášení

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích vyhlašuje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce za odborné garance ČKAIT, SPS ČR a ve spolupráci s mediálním partnerem Deníky Bohemia soutěžní přehlídku "Fasáda Ústeckého kraje 2006". Přikládáme propozice Propozice-Fasáda Ústeckého kraje2006.doc a přihlášku Prihlaska-Fasáda 06.doc.

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Zájezd do Švýcarska

Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary pořádá zájezd Kolegia od 12. do 15. října 2006 do Švýcarska. Předběžný program: 12. října odjezd z Prahy ve večerních hodinách; 13. října Švýcarsko, Zürich - celodenní program v Zürichu, program pro Kolegium - konverze v doprovodu švýcarské architektky Ady Weber, bydlení v hotelu v Zürichu nebo poblíž; 14. října Švýcarsko - celodenní program (zatím neurčen) bydlení v hotelu (nejlépe možná v tomtéž jako předchozí den); 15. říjen Německo, poznávací cesta domů do Prahy - příjezd do Prahy v termínu garantujícím provoz metra.

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Usnesení z valné hromady 2006 - OK ČKAIT UL

Dne 19.1. 2006 se konala valná hromada OK ČKAIT Ústí n.L., zde přikládáme usnesení VHO UL Usnesení-2006.doc dále zprávu z mandátní komise VHO UL Zpráva mandátní komise-2006.doc a zprávu z valné hromady VHO UL Zpráva z VHO-2006.doc .

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Plánované akce CŽV na II. pololetí 2006

V měsíci září: - Stavební zákon, platný od 1.1.2007 - Legislativní požadavky zákona o odpadech, odpadové hospodářství původce se zaměřením na stavebnictví. V měsíci říjnu: - Správní řád v oblasti výstavby - Akustika a osvětlení - CD PROFESSIS - Nízkoenergetické stavby - Autorizovaný inspektor ve stavebním procesu V měsíci listopadu: - BOZP - aktuální změny v předpisech - Nové povinnosti pro uchovávání a vyřazování dokumentů (archivní řád) - Výkony a honoráře v projektové činnosti autorizovaných osob - Stavební zákon, platný od 1.1. 2007 V měsíci prosinci: