Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
25. červenec 2005

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zastoupena: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, Brno Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu I.

ČKAIT
25. červenec 2005

Vývoj případu UOHS a VHŘ ČKAIT

1992 – zákon č. 360/1992 Sb §23 odst. 6, „Do působnosti Komory náleží zejména ... i) vydávat ceníky a honorářové řády“ 1993 – první vydání Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) – v souladu s § 23 odst.6, písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. 1996 – druhé vydání VHŘ prosinec 2002 – představenstvo ČKAIT schválilo vydání novely VHŘ (pracovní verze) jako metodickou pomůcku pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený postup, jak dospět ke smluvní ceněúnor 2002 – vydána pracovní verze VHŘ

ČKAIT
25. červenec 2005

Čí zájmy hájí Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž ?

Nemohu začít jinak než zkušeností mého přítele s cenou za projekt rodinného domu.Přišel za ním dávný spolužák, dnes úspěšný lékař - primář, že si nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu a projektant - architekt za to chce 800 tisíc korun českých. Dotaz lékaře - stavebního laika - zněl : mám mu to dát, je to úměrné?

ČKAIT
20. červenec 2005

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č.j. R 1/2004 V Brně dne 9. března 2005

ČKAIT
20. červenec 2005

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č. j.: S 188/03-7531/03-0RP V Bmě dne 15. prosince 2003

ČKAIT
14. červenec 2005

Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů

ČKAIT
12. červenec 2005

Výběrová řízení na místa zkušebních komisařů

Na řádném zasedání AR dne 11. 5. 2005 byla diskutována otázka výběru komisařů pro zkušební komise, které zajišťují autorizační zkoušky pro jednotlivé autorizační obory. Výsledkem obsáhlé diskuze byl závěr, že při výběru zkušebních komisařů by měla být zohledněna skutečnost, že v současné době je v řadách ČKAIT řada vynikajících a zkušených odborníků, kteří působí na současném stavebním trhu s velmi dobrými výsledky. Na základě těchto závěrů bylo dohodnuto, že je žádoucí zveřejnit potřebu obsazení zkušebních komisí odborníky z řad členské základny ČKAIT.

České Budějovice
7. červen 2005

HLÁŠENÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ - výzva

Povinným údajem v činnosti autorizovaných osob je adresa bydliště a způsbo výkonu činnosti (svobodné povolání/zaměstnanec/podnikatel/podnikatel-zaměstnanec). Změny je nutno hlásit do 15 dnů do oblastní kanceláře. Opomenutí může mít vážné důsledky - disciplinární potrestání.