Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
25. červenec 2005

Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 188/03-7531/03-ORP

V Praze dne 23.12.2003 Předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8 601 56 Brno Účastník řízení: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zastoupena Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič a Sadílek, Štěpánská 39, Praha 1 R O Z K L A D dle ust. § 61 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,

ČKAIT
25. červenec 2005

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zast. Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, BrnoŽaloba proti rozhodnutí správního orgánuD v o j m o Doporučeně

ČKAIT
25. červenec 2005

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zastoupena: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, Brno Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu I.

ČKAIT
25. červenec 2005

Vývoj případu UOHS a VHŘ ČKAIT

1992 – zákon č. 360/1992 Sb §23 odst. 6, „Do působnosti Komory náleží zejména ... i) vydávat ceníky a honorářové řády“ 1993 – první vydání Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) – v souladu s § 23 odst.6, písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. 1996 – druhé vydání VHŘ prosinec 2002 – představenstvo ČKAIT schválilo vydání novely VHŘ (pracovní verze) jako metodickou pomůcku pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený postup, jak dospět ke smluvní ceněúnor 2002 – vydána pracovní verze VHŘ

ČKAIT
25. červenec 2005

Čí zájmy hájí Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž ?

Nemohu začít jinak než zkušeností mého přítele s cenou za projekt rodinného domu.Přišel za ním dávný spolužák, dnes úspěšný lékař - primář, že si nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu a projektant - architekt za to chce 800 tisíc korun českých. Dotaz lékaře - stavebního laika - zněl : mám mu to dát, je to úměrné?

ČKAIT
20. červenec 2005

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č.j. R 1/2004 V Brně dne 9. března 2005

ČKAIT
20. červenec 2005

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č. j.: S 188/03-7531/03-0RP V Bmě dne 15. prosince 2003

ČKAIT
14. červenec 2005

Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů