Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
5. listopad 2014

Přístup do ČSN online a změna cenové vyhlášky

V současné době se v médiích objevují informace, které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem. Podrobnou informaci si můžete přečíst na webu ÚNMZ. V reakci na mnohé dotazy členů zveřejňujeme dopis předsedy ČKAIT adresovaný ministrovi financí Ing. Andreji Babišovi z 25. 6. 2014.

SVI ČKAIT
5. listopad 2014

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech. Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části: Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

SVI ČKAIT
5. srpen 2014

NOVÉ technické požadavky na stavby v Praze

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července 2014 vydat Nařízení č. 11, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Nařízením č. 11 se mj. ruší vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a další předpisy. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.

ČKAIT
24. červen 2014

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Text návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

ČKAIT
11. červen 2014

Odpověd ministra zemědělství

Mezinárodní konference Městské inženýrství 2013 v Karlových Varech byla na téma "Povodeň a město" a poskytla přínosné závěry. Český svaz stavebních inženýrů s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků odeslali ministrovi společný pohled na budování systému protipovodňových opatření v České republice s využitím závěrů konference. V příloze najdete odpověď ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

ČKAIT
11. červen 2014

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

ČKAIT
10. červen 2014

Kvartální analýza českého stavebnictví

Aktuální informace o dění na stavebním trhu nám poskytli: 1) Investoři - veřejní i privátní (developeři rezidenční, office a průmyslových nemovitostí) 2) Projektové firmy 3) Stavební společnosti Na níže uvedeném odkazu je také možné stáhnout fotografie z největšího Setkání lídrů českého stavebnictví 2014, kterého se zúčastnilo přes 450 vedoucích představitelů stavebních, investorských a projektových společností. http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=26

ČKAIT
7. květen 2014

Stavba Roku 2015

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků je od roku 2013 spoluvypisovatelem soutěže Stavba roku. Dovolujeme si Vám proto připomenout blížící se termín 2. 6. 2015 pro podání přihlášek na 23. ročník soutěže. Tato soutěž se těší velkému zájmu ze strany investorů, projektantů i stavebních dodavatelů a i vy máte možnost se do ní letos připojit. Přihlásit můžete stavbu, její rekonstrukci nebo inženýrské dílo, které splňuje soutěžní podmínky.