Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. se ocitla v MPŘ

Novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. se ocitla v MPŘ

Do mezirezortního připomínkového řízení se dostala připravovaná novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Připomínkové řízení bude zahrnovat rozeslání podkladů všem komorovým orgánům, interní projednání předloženého textu na ČKAIT a podání připomínek ve formátu navrhovaných změn k jednotlivým ustanovením s jejich odůvodněním za komorové orgány, oblastní výbory, aktivy a komise. Termín pro zaslání finální verze připomínek za ČKAIT navrhovateli MMR je 3. července 2024. S ohledem na předchozí projednání návrhu novely a společnou přípravu textu novely se v mezirezortním řízení už převratné změny neočekávají, nicméně jde o poslední možnou úpravu návrhu před jeho předáním vládě, která jej předloží ke schválení parlamentu.

Spolu s novelou se připravuje vyhláška k provedení autorizačního zákona, jejímž prostřednictvím má ministerstvo vymezit na návrh Komor jednotlivé obory a specializace autorizovaných osob spolu s odpovídajím rozsahem jejich oprávnění.  

 

SLP ČKAIT

06. 06. 2024