Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Studijní cesta s ČKAIT se zaměřením na stavitelství a architekturu Jordánska

Studijní cesta s ČKAIT se zaměřením na stavitelství a architekturu Jordánska

Termín konání:
14.10.2024 00:00 - 23.10.2024 00:00
Místo konání:

Jordánsko

Anotace:

Jordánsko je země dlouho přehlížená, ale v posledních letech znovuobjevená. Je to království mezi dvěma moři, mezi nimiž se rozprostírá údajně nejkrásnější poušť světa Wadi Rum. Nejen proto je Jordánsko považováno za perlu Arabského světa. Vydejte se s námi na Studijní cestu objevů starého stavitelství a originální architektury, kde poznáte bohatou historii a s ní spojené památky UNESCO. Ochutnáte lahůdky z jiného světa. Zažijte Jordánsko originálně!

REZERVACE ZDE

Program:

 

 • 1. den - Odlet z Letiště Václava Havla v Praze do Ammánu. Přílet, transfer na hotel, nocleh. Doba letu se může posunout o +-3 dny. Informace o odletu Vám budou s dostatečným časovým předstihem zaslány.
 • 2. den - Snídaně, okružní jízda po pouštních zámečcích v okolí Ammánu
 • 3. den - Snídaně, oblast Adžlún - Kalaat Rabad, Džeraš – prohlídka zbytků města, které bylo v helenistickém a římském období jedním z nejbohatších měst Blízkého východu
 • 4. den - Snídaně, celodenní prohlídka Ammánu, který byl ve starověku hlavním městem národa Amónců
 • 5. den - Snídaně, Pella – prohlídka významného starověkého města, Umm Kajs – návštěva místa, které křesťanská tradice spojuje s Ježíšovým zázrakem vyhnání démonů z dvou posedlých mužů
 • 6. den - Snídaně, Madaba – významné křesťanského město - kostel sv. Jiří, v němž se nachází vzácná mozaika
 • 7. den - Snídaně, Karak – prohlídka významného křižáckého hradu, vyhlídka na přírodní rezervaci Dána, křižácký hrad Šóbak, přejezd na hotel v Petře
 • 8. den - Snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - skalní město Petra - fascinující skalní komplex, který byl osídlen a vybudován národem Nabatejců
 • 9. den - Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wádi Ram
 • 10. den – Snídaně, přesun na letiště do Ammánu, odlet z Ammánu a přílet do Prahy
 • Více v programu níže na odkazu Jordánsko.
  * V případě změny letového řádu či místních podmínek si CK HRDLIČKA s.r.o. vyhrazuje právo na změnu programu, která však nebude zásadní.
  * Sled jednotlivých navštívených míst v rámci jednoho dne může změnit.

  Akce není zařazena do programu CŽV a účastníci si hradí veškeré náklady.

 

Přednášející:

Klienty bude na cestě provázet zkušená průvodkyně s šarmem Blízkého východu Andrea Hrdličková, která absolvovala množství úspěšně realizovaných cest na Blízký východ. Proběhne s námi historii i stavitelství v architektuře.

Vstupné:

44 990 Kč

Kontakt na organizátora:

Veškeré informace k zájezdu a přihlášky: Garantem za ČKAIT je spoluautorka programu Jaromíra Škublová (Mirka) jskublova@ckait.cz.

Příloha: