Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkoušky odborné způsobilosti od 1. 1. 2024 – právní část zkoušky

Zkoušky odborné způsobilosti od 1. 1. 2024 – právní část zkoušky

Otázky týkající se nového stavebního zákona - 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, budou u zkoušek odborné způsobilosti pokládány nejdříve od 9/2024.