Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
7. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008

ČKAIT
1. září 2008

Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů

V minulých dnech byla Ministerstvem kultury vyhlášena Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů pro Integrovaný operační program, Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Tato výzva je časově omezená a bude uzavřena dne 15. 9. 2008. Pokud byste měli zájem, najdete více informací na http://www.kultura-evropa.eu/default.aspx

Liberec
28. srpen 2008

AKTUÁLNÍ KONTAKTY!

Žádáme všechny členy oblasti Liberec o zaslání své aktuální e-mailové adresy (popř. sdělení změny adresy, nebo nového telefonního kontaktu) na e-mail kanceláře OK ČKAIT Liberec: liberec@ckait.cz

ČKAIT
25. srpen 2008

Stavebně správní praxe

Tabulka odkazů na informace a stanoviska MMR uveřejňovaných v příloze časopisu Urbanizmus a územní rozvoj. Skenovaná verze jednotlivých čísel uvedeného dvouměsíčníku je zveřejněna na webových stránkách www.uur.cz cca 2 – 4 měsíce po vydání jeho tištěné podoby.

ČKAIT
14. srpen 2008

Stanovisko MMR k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon projektové činnosti ve výstavbě - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (č.j. 4606/2008-81)

Stanovisko se vyjadřuje k otázce oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě, zejména k rozsahu oprávnění autorizovaného technika k výkonu projektové činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně se jedná o posouzení možnosti autorizovaného technika zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Specifikace dokumentací pro vydání územního rozhodnutí:

Ústí nad Labem
24. červenec 2008

Soutěž STAVBA Ústeckého kraje 2008

OHK Litoměřice, SPS ČR - Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje a ČKAIT OK Ústí n.L. vyhlašuje soutěž STAVBA Ústeckého kraje 2008 pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce. Leták, propozice a přihlášku obdržíte na OK ČKAIT Ústí n.L. - pí Urbanová.

Ústí nad Labem
24. červenec 2008

Vyjádření k článku

Věc: Vyjádření k článku „Změny v zákoně o živnostenském podnikání (časopis Stavebnictví č. 06-07/2008) V letním dvojčísle časopisu Stavebnictví č. 06-07/2008 je otištěn článek Ing. Danky Makalové o změnách v živnostenském podnikání po novele. Součástí článku je shrnutí podmínek pro získání živností „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Tento článek vnesl rozruch do řad autorizovaných osob, o čemž svědčí dotazy do oblastní kanceláře ČKAIT Ústí n.L.

Olomouc
11. červen 2008

Den otevřených dveří - 18.října 2008

Dne 18.října je "Den otevřených dveří " na stavbách, ve firmách a školách v celé ČR.Záměrem je zvýšit zájem o stavebnictví - zvýšit ptestiž profese.Zapojte se dle možností do této akce, nabídněte možnost prohlídky Vašich staveb nebo firem.Přihlásit se můžete na webových stránkách komory www.ckait.cz Den stavitelství a architektury 2008.Prostřednictvím "Chcete se připojit"se této akce můžete aktivně účastnit.