Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
11. březen 2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13.02.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. února 2006 Kontrola zápisu z 9. ledna 2006 Všechny uložené úkoly byly splněny. - semináře, pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 19. ledna 2006, na téma „Progresivní betonové konstrukce“, se zúčastnilo celkem 48 osob, z toho 42 členů ČKAIT. - semináře „Finance a daně autorizovaných osob 2005/2006“, který se uskutečnil 2.2.2006, se zúčastnilo cekem 51 osob (50 členů ČKAIT) - Valná hromada OK ČKAIT Karlovy Vary byla hodnocena pozitivně jak účastníky tak i

Ústí nad Labem
8. březen 2006

Autorizovaný inspektor - informace

Základní informace: autoriz.inspektor.doc Od Ing. Zimové z ČKAIT Praha nám došla informace, že ministr pro místní rozvoj odsouhlasil koordinační radu pro autorizaci inspektorů. Koordinační rada se sešla zatím jednou, zvolila předsedu Doc. Ing. Pavlíka. Přihlášky se zatím nepřijímají, pouze záznamy. Až budou formuláře přihlášek, budou rozeslány zájemcům.

ČKAIT
6. březen 2006

Sníh

Začátek roku 2006 nám všem naléhavě připomenul, že statiku budov nelze v žádném případě brát na lehkou váhu. V případě jejího podcenění se totiž jedná nejen o hmotné škody, ale i o lidské životy. V uvedeném období napadlo ve velké části Evropy nebývalé množství sněhu a až na malé výjimky jeden a půl měsíce silně mrzlo. Pouze staří pamětníci vzpomínali na to, kdy nás naposledy příroda obdařila tak nebývalou sněhovou nadílkou. Klimatické extrémy vedly k tomu, že v zasažených oblastech byly důkladně prověřeny nosné systémy různých typů budov.

ČKAIT
20. únor 2006

Stavební zákon a související vyhlášky

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) byl dne 14. 3. 2006 ve znění, který vrátil Senát, schválen PSP a již byl podepsán prezidentem republiky. 28. 11. 2006 byly vydány prováděcí vyhlášky. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška

ČKAIT
20. únor 2006

Padající střechy – závěry z jednání u GŘ HZS ČR genmj. Ing. Štěpána

za účasti náměstka ministra MMR ing. Slaniny, předsedy ČKAIT ing. Macha, zástupce MPO a SPS Dohodnuto : - HZS bude nadále provádět preventivní prohlídky ohrožených staveb (stavby kde se shromažďuje větší množství lidí se střechami do sklonu 30o), které zahájil po pádu střechy marketu v Ostravěz plochých střech nebude odstraňován sníh – nebezpečí pádu konstrukce vlivem přetížení a nesymetrického zatížení

Ústí nad Labem
7. únor 2006

Příspěvek VOS SPŠ stavební Děčín na VH 2006

Na letošní valné hromadě konané dne 19.1.2006 v Ústí n.L. byl VOŠ SPŠ stavební Děčín přednesen v diskusi tento prispevek-VH.doc

ČKAIT
20. prosinec 2005

Dřevěný dům

První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

ČKAIT
29. listopad 2005

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněností ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení

K Vaší žádosti o stanovisko ke způsobu prokazování oprávněnosti ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení, sdělujeme: