Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Liberec
28. srpen 2008

AKTUÁLNÍ KONTAKTY!

Žádáme všechny členy oblasti Liberec o zaslání své aktuální e-mailové adresy (popř. sdělení změny adresy, nebo nového telefonního kontaktu) na e-mail kanceláře OK ČKAIT Liberec: liberec@ckait.cz

ČKAIT
25. srpen 2008

Stavebně správní praxe

Tabulka odkazů na informace a stanoviska MMR uveřejňovaných v příloze časopisu Urbanizmus a územní rozvoj. Skenovaná verze jednotlivých čísel uvedeného dvouměsíčníku je zveřejněna na webových stránkách www.uur.cz cca 2 – 4 měsíce po vydání jeho tištěné podoby.

ČKAIT
14. srpen 2008

Stanovisko MMR k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon projektové činnosti ve výstavbě - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (č.j. 4606/2008-81)

Stanovisko se vyjadřuje k otázce oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě, zejména k rozsahu oprávnění autorizovaného technika k výkonu projektové činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně se jedná o posouzení možnosti autorizovaného technika zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Specifikace dokumentací pro vydání územního rozhodnutí:

Ústí nad Labem
24. červenec 2008

Soutěž STAVBA Ústeckého kraje 2008

OHK Litoměřice, SPS ČR - Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje a ČKAIT OK Ústí n.L. vyhlašuje soutěž STAVBA Ústeckého kraje 2008 pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce. Leták, propozice a přihlášku obdržíte na OK ČKAIT Ústí n.L. - pí Urbanová.

Ústí nad Labem
24. červenec 2008

Vyjádření k článku

Věc: Vyjádření k článku „Změny v zákoně o živnostenském podnikání (časopis Stavebnictví č. 06-07/2008) V letním dvojčísle časopisu Stavebnictví č. 06-07/2008 je otištěn článek Ing. Danky Makalové o změnách v živnostenském podnikání po novele. Součástí článku je shrnutí podmínek pro získání živností „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Tento článek vnesl rozruch do řad autorizovaných osob, o čemž svědčí dotazy do oblastní kanceláře ČKAIT Ústí n.L.

Olomouc
11. červen 2008

Soutěž "Stavba roku 2008 Olomouckého kraje"

Soutěž "Stavba roku 2008 Olomouckého kraje "byla vyhlášena.Do soutěže se můžou přihlásit podle soutěžných kategorií, stavby, které byly realizovány na území Olomouckého kraje a byly zkolaudovány od 1.1.2007 do 31.12.2008.Uzávěrka přihlášek je 30.ledna 2009 v 16.00 hod.v sekretariátu soutěže. Prosím, sledujte webové stránky Olomouckého kraje a další informace získáte na sekretariátu soutěže e-mail:nasadil@omnis.cz, tel:587433150, 608711422

Olomouc
11. červen 2008

Den otevřených dveří - 18.října 2008

Dne 18.října je "Den otevřených dveří " na stavbách, ve firmách a školách v celé ČR.Záměrem je zvýšit zájem o stavebnictví - zvýšit ptestiž profese.Zapojte se dle možností do této akce, nabídněte možnost prohlídky Vašich staveb nebo firem.Přihlásit se můžete na webových stránkách komory www.ckait.cz Den stavitelství a architektury 2008.Prostřednictvím "Chcete se připojit"se této akce můžete aktivně účastnit.

Olomouc
11. červen 2008

Aktuální e-mailové adresy

Žádáme všechny členy oblasti Olomouc o zaslání aktuální e-mailové adresy na adresu kanceláře OK ČKAIT Olomouc : ckait-ol@volny.cz OK ČKAIT Olomouc děkuje za spolupráci