Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
5. červen 2007

Zájezd do Korutan - Rakousko

Termín 26-30.9 2007. 26.9.2007 odjezd z Brna autobusem ve 23.45 hod. 27-29-30.9.2007 program 30.9.2007 příjezd do Brna ve 23.00 hod. Organizaci zajišťuje OK Brno,přihláška je na www.ckait.cz Brno,termínová listina,přihlášku zašlete na OK Brno.

ČKAIT
24. květen 2007

Přepis stanoviska MPO k dotazu možnosti zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, které se k této problematice vztahují. Při zpracování dokumentace budou postupovat v souladu s požadavky příslušných harmonizovaných českých technických norem a vyhlášky č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a technických norem a předpisů je nahrazujících.

Olomouc
7. březen 2007

Certifikáty Celoživotního vzdělávání

,V kanceláři ČKAIT Olomouc jsou připraveny k vyzvednutí Certifikáty odbornosti pro členy,kteří odevzdaly čestné prohlášení o splnění kreditních bodů.

Olomouc
7. březen 2007

Pojištění

V kanceláři ČKAIT Olomouc si můžete vyzvednout Certifikát o pojištění v úředních hodinách (pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-15.30 hod)

Olomouc
7. březen 2007

Prostějov má stavební fakultu

Pobočka stavební fakulty VUT Brno. Akademický rok 2007/2008 otevře škola čtyřletý bakalářský program- stavební inženýrství a tříletý obor stavitelství.Středoškoláci,kteří chtějí studovat na fakultě musejí do 31.března 2007 podat přihlášku. Podrobnosti jsou na www.vutbr.cz

ČKAIT
2. únor 2007

Česko-německá výměnná burza

SCHOLZECONSULTING GMBH, Stuttgart/Praha Společnost SCHOLZE Consulting GmbH se sídlem v Leinfelden-Echterdingen u Stuttgartu je již více jak pět let činná v Praze a od roku 2003 má zde i své vlastní zastoupení. Úkoly SCHOLZE Consulting zahrnují činnosti jako např. projektmanagement, projektové práce a kontrolu objektů, poradenství v oblasti Facility-Managementu, Due Diligence a zastupování investora na stavbě. Projekty, které zajišťujeme jsou ku příkladu Office Retail Center Trianon, Stará Celnice, Corso Karlin, BB Centrum nebo Nákupní centrum Šestka.

ČKAIT
22. leden 2007

Autorizovaní inspektoři

28. 11. 2006 byla schválena prováděcí vyhláška č. 498/2006 Sb.v prosinci 2006 schválil ministr pro místní rozvoj koordinační raduv lednu 2007 začíná koordinační rada pracovat, připravuje zkušební procesformuláře přihlášky zatím nejsou k dispoziciprvní zkoušky se předpokládají v druhé polovině roku 2007informace o stavu zabezpečení podmínek pro jmenování autorizovaným inspektorem 26. 5. 2007

Olomouc
5. prosinec 2006

Stavba roku 2006 Olomouckého kraje

Olomoucký kraj ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI,SPS a ČKA vypisuje neanonymní soutěž "Stavba roku 2006 Olomouckého kraje". Formuláře přihlášky a další dokumentace soutěže jsou na webové stránce www.kr-olomoucky.cz, nebo na sekretariátu soutěže OMNIS Olomouc a.s..Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc.Tel/fax 585232097,mobil 608711422,e-mail:nasadil@omnis.cz