Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Zájezd do Švýcarska

Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary pořádá zájezd Kolegia od 12. do 15. října 2006 do Švýcarska. Předběžný program: 12. října odjezd z Prahy ve večerních hodinách; 13. října Švýcarsko, Zürich - celodenní program v Zürichu, program pro Kolegium - konverze v doprovodu švýcarské architektky Ady Weber, bydlení v hotelu v Zürichu nebo poblíž; 14. října Švýcarsko - celodenní program (zatím neurčen) bydlení v hotelu (nejlépe možná v tomtéž jako předchozí den); 15. říjen Německo, poznávací cesta domů do Prahy - příjezd do Prahy v termínu garantujícím provoz metra.

ČKAIT
30. květen 2006

Rozsudek v právní věci žalobce ČKAIT proti ÚOHS

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČKAIT
5. duben 2006

INFORMACE NA VĚDOMÍ VŠEM STAVEBNÍM ÚŘADŮM V ČR

Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dává tuto informaci na vědomí a pro potřebu stavebním úřadům v České republice. V současné době eviduje kancelář ČKAIT 1222 autorizovaných osob, které mají pozastavenu autorizaci na vlastní žádost, nebo kterým byla pozastavena autorizace z disciplinárních důvodů. Po dobu pozastavení autorizace nelze na tyto osoby pohlížet jako osoby oprávněné k výkonu vybraných činností ve výstavbě, ve smyslu stavebního zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nemohou tedy takové činnosti vykonávat.

Karlovy Vary
11. březen 2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13.02.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. února 2006 Kontrola zápisu z 9. ledna 2006 Všechny uložené úkoly byly splněny. - semináře, pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 19. ledna 2006, na téma „Progresivní betonové konstrukce“, se zúčastnilo celkem 48 osob, z toho 42 členů ČKAIT. - semináře „Finance a daně autorizovaných osob 2005/2006“, který se uskutečnil 2.2.2006, se zúčastnilo cekem 51 osob (50 členů ČKAIT) - Valná hromada OK ČKAIT Karlovy Vary byla hodnocena pozitivně jak účastníky tak i

Ústí nad Labem
8. březen 2006

Autorizovaný inspektor - informace

Základní informace: autoriz.inspektor.doc Od Ing. Zimové z ČKAIT Praha nám došla informace, že ministr pro místní rozvoj odsouhlasil koordinační radu pro autorizaci inspektorů. Koordinační rada se sešla zatím jednou, zvolila předsedu Doc. Ing. Pavlíka. Přihlášky se zatím nepřijímají, pouze záznamy. Až budou formuláře přihlášek, budou rozeslány zájemcům.

ČKAIT
6. březen 2006

Sníh

Začátek roku 2006 nám všem naléhavě připomenul, že statiku budov nelze v žádném případě brát na lehkou váhu. V případě jejího podcenění se totiž jedná nejen o hmotné škody, ale i o lidské životy. V uvedeném období napadlo ve velké části Evropy nebývalé množství sněhu a až na malé výjimky jeden a půl měsíce silně mrzlo. Pouze staří pamětníci vzpomínali na to, kdy nás naposledy příroda obdařila tak nebývalou sněhovou nadílkou. Klimatické extrémy vedly k tomu, že v zasažených oblastech byly důkladně prověřeny nosné systémy různých typů budov.

ČKAIT
20. únor 2006

Stavební zákon a související vyhlášky

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) byl dne 14. 3. 2006 ve znění, který vrátil Senát, schválen PSP a již byl podepsán prezidentem republiky. 28. 11. 2006 byly vydány prováděcí vyhlášky. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška

ČKAIT
20. únor 2006

Padající střechy – závěry z jednání u GŘ HZS ČR genmj. Ing. Štěpána

za účasti náměstka ministra MMR ing. Slaniny, předsedy ČKAIT ing. Macha, zástupce MPO a SPS Dohodnuto : - HZS bude nadále provádět preventivní prohlídky ohrožených staveb (stavby kde se shromažďuje větší množství lidí se střechami do sklonu 30o), které zahájil po pádu střechy marketu v Ostravěz plochých střech nebude odstraňován sníh – nebezpečí pádu konstrukce vlivem přetížení a nesymetrického zatížení