Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
11. červen 2008

Den otevřených dveří - 18.října 2008

Dne 18.října je "Den otevřených dveří " na stavbách, ve firmách a školách v celé ČR.Záměrem je zvýšit zájem o stavebnictví - zvýšit ptestiž profese.Zapojte se dle možností do této akce, nabídněte možnost prohlídky Vašich staveb nebo firem.Přihlásit se můžete na webových stránkách komory www.ckait.cz Den stavitelství a architektury 2008.Prostřednictvím "Chcete se připojit"se této akce můžete aktivně účastnit.

Olomouc
11. červen 2008

Soutěž "Stavba roku 2008 Olomouckého kraje"

Soutěž "Stavba roku 2008 Olomouckého kraje "byla vyhlášena.Do soutěže se můžou přihlásit podle soutěžných kategorií, stavby, které byly realizovány na území Olomouckého kraje a byly zkolaudovány od 1.1.2007 do 31.12.2008.Uzávěrka přihlášek je 30.ledna 2009 v 16.00 hod.v sekretariátu soutěže. Prosím, sledujte webové stránky Olomouckého kraje a další informace získáte na sekretariátu soutěže e-mail:nasadil@omnis.cz, tel:587433150, 608711422

ČKAIT
3. červen 2008

Autorizační zákon

Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změna zákona č. 360/1992 Sb. je na str. 64-68 uvedeného zákona.

Karlovy Vary
2. červen 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

ČKAIT
29. květen 2008

Informace o dni otevřených dveří

V loňském roce se uskutečnil 1.ročník "Dne stavitelství a architektury" - den otevřených dveří na školách, stavbách a projektových kancelářích. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za aktivní přístup při zviditelnění oboru stavebnictví. Mnoho z Vás informovalo své žáky, studenty i jejich rodiče a některé stavebně zaměřené školy otevřely dveře novým uchazečům. V letošním roce "Dny stavitelství a architektury" pokračují. Budeme rádi, když se opět do této akce zapojíte a budete informovat své žáky i jejich rodiče, že den otevřených dveří se bude konat

ČKAIT
17. březen 2008

Architektonické, stavební a funkční řešení objektů Hlávkovy nadace v Lužanech

ČVUT v Praze ve spolupráci s Hlávkovou nadací, Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků vyhlašují pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky veřejnou soutěž pro studenty a absolventy do 35 let vysokých škol architektonického, technického a uměleckého zaměření.Vyhlášení soutěže

ČKAIT
3. březen 2008

Placení členských poplatků za rok 2010

Podle usnesení shromáždění delegátů (SD 2009/A) a Profesního a etického řádu (PEŘ §6/3a) je stanovena výše členského poplatku pro rok 2010 3000,- Kč s termínem zaplacení do 31 .3. 2010. Číslo účtu: 109270792/0300, v.s.: vaše rodné číslo.SOUHRN VŠECH POPLATKŮ HRAZENÝCH ČKAIT Členský poplatek řádného člena na rok 2010 splatný 31. 3. 2010 - 3.000,- Kč/rok

ČKAIT
16. leden 2008

Dny stavitelství a architektury 2008

Harmonogram:18. října 2008Den otevřených dveří na významných stavbách a školách v ČR - informace o akciSEZNAM STAVEB PŘIHLÁŠENÝCH PŘES SPS