Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
3. listopad 2008

Adventní večer

Kancelář ČKAIT Brno ve spolupráci s kanceláří ČKAIT Olomouc připravuje adventní setkání: Termín konání:3.prosince 2008 od 15 do cca 20 hodin Místo konání:Brno, Chrám sv.Petra a Pavla na Petrově a v přilehlé budově biskupství Program:prohlídka muzeální expozice a centra Brna, koncert Smíšeného chrámového sboru Tato informace bude postupně upřesňována.Doprava individuální. Zájemci se mohou předběžně přihlásit v kanceláři ČKAIT Olomouc tel.: 585227097 e-mail: ckait-ol@volny.cz

ČKAIT
15. říjen 2008

Legislativní komise ČKAIT

JménofunkceIng. František HladíkpředsedaIng. Karel BlechačlenIng. Ladislav BrettčlenIng. Jan Cihlář ml.členIng. Václav JandáčekčlenIng. Jiří KokoškačlenJUDr. Václava KoukalováčlenIng. Danka Makalováčlen

Karlovy Vary
9. říjen 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009 . 1. 2009 „Závažné technologické přestupky při provádění dodatečného zateplení panelových budov – zkušenosti z praxe“ Ladislav Linhart, vývojový pracovník . 2. 2009 „Vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb“ ………………………………. . 3. 2009 „DPH u staveb – snížená sazba u staveb pro sociální bydlení“ …………………………………… . 4. 2009 „Navrhování pasivních domů“ …………………………………..

Karlovy Vary
9. říjen 2008

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání dne 6.října 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 30.9.2008 byly splněny - 15. září proběhl seminář celoživotního vzdělávání Bezpečnost práce v českém stavebnictví (Dr. Sklenář), - zúčastnilo se 22 AO - setkání „Na hranici“ se slovenskými kolegy ve dnech 26.-27. září 2008 – z KV se účastnil Ing. Zídek, - Byl splněn úkol Ing. Zídka o předání materiálů ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů KV kraje (CD PROFESIS + příručka stavebníka).

Ústí nad Labem
1. říjen 2008

Zájezd do Izraele

ČKAIT Brno pořádá ve dnech 20.4. 2009 - 27.4. 2009 zájezd do Izraele. Program zájezdu naleznete v termínové listině OK ČKAIT Brno. Registrace zájemců je do 15.10. 2008 na adrese ČKAIT Brno, Vrchlického sad 2, 602 00 Brno, tel. 545 574 310, fax 533 424 069.

ČKAIT
23. září 2008

RAKOUSKO

Evropští autorizovaní inženýři Přístup k pracovním příležitostem v Rakousku (červenec 2008) I. Všeobecné informace:Právní základ: Výkon povolání "Ziviltechniker" (které zahrnuje povolání architektů a autorizovaných technických poradců /Chartered Engineering Consultants/) v Rakousku je upravován federálním zákonem s názvem "Ziviltechnikergesetz" (ZTG).

ČKAIT
23. září 2008

VELKÁ BRITÁNIE

Ve Spojeném Království neexistuje skoro žádné omezení pro práci jako inženýr, a tak není vyžadována registrace u ECUK předtím, než osoba začne pracovat buď jako rezident nebo jako dočasný poskytovatel služeb. Protože toto ECUK nemusí realizovat ustanovení článků Směrnice 2005/36 o poskytování dočasných služeb, nemusí tak vydávat dočasné registrace.

ČKAIT
23. září 2008

ŠVÝCARSKO

Profese v oboru stavebnictví jsou ve Švýcarsku regulovány kantony. Šest z 26 kantonů reguluje profese jako stavební inženýr a architekt. V ostatních kantonech nejsou žádné profese v oboru stavebnictví regulovány a nevyžadují uznání diplomu, ani žádnou registraci. Existuje výjimka pro profesi zeměměřič (geometr), která je regulována federální legislativou. V 6 kantonech, které regulují profese jako stavební inženýr a architekt (Ženeva, Vaud, Lucerne, Fribourg, Tessin, Neuchâtel), musíte být registrováni u kantonálního úřadu.