Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
3. prosinec 2008

Materiál k připomínkám

Vyzýváme autorizované osoby, aby urychleně poslali své připomínky k těmto materiálům priloha1.doc a priloha2.doc Připomínky posílejte na e-mailovou adresu ckait-ul@iol.cz

Karlovy Vary
19. listopad 2008

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008 Kontrola zápisu ze 6. října 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 18.10.2008 byly splněny - 11. listopadu proběhl seminář celoživotního vzdělávání „Eurokódy“ , který navštívilo celkem 25 účastníků z toho 22 členů ČKAIT - Pozvánka na seminář CŽV „obnovitelé zdroje“ byl rozeslán. K dnešnímu dni je přihlášeno více než 50 účastníků

Olomouc
3. listopad 2008

Adventní večer

Kancelář ČKAIT Brno ve spolupráci s kanceláří ČKAIT Olomouc připravuje adventní setkání: Termín konání:3.prosince 2008 od 15 do cca 20 hodin Místo konání:Brno, Chrám sv.Petra a Pavla na Petrově a v přilehlé budově biskupství Program:prohlídka muzeální expozice a centra Brna, koncert Smíšeného chrámového sboru Tato informace bude postupně upřesňována.Doprava individuální. Zájemci se mohou předběžně přihlásit v kanceláři ČKAIT Olomouc tel.: 585227097 e-mail: ckait-ol@volny.cz

ČKAIT
15. říjen 2008

Legislativní komise ČKAIT

JménofunkceIng. František HladíkpředsedaIng. Karel BlechačlenIng. Ladislav BrettčlenIng. Jan Cihlář ml.členIng. Václav JandáčekčlenIng. Jiří KokoškačlenJUDr. Václava KoukalováčlenIng. Danka Makalováčlen

Karlovy Vary
9. říjen 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009 . 1. 2009 „Závažné technologické přestupky při provádění dodatečného zateplení panelových budov – zkušenosti z praxe“ Ladislav Linhart, vývojový pracovník . 2. 2009 „Vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb“ ………………………………. . 3. 2009 „DPH u staveb – snížená sazba u staveb pro sociální bydlení“ …………………………………… . 4. 2009 „Navrhování pasivních domů“ …………………………………..

Karlovy Vary
9. říjen 2008

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání dne 6.října 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 30.9.2008 byly splněny - 15. září proběhl seminář celoživotního vzdělávání Bezpečnost práce v českém stavebnictví (Dr. Sklenář), - zúčastnilo se 22 AO - setkání „Na hranici“ se slovenskými kolegy ve dnech 26.-27. září 2008 – z KV se účastnil Ing. Zídek, - Byl splněn úkol Ing. Zídka o předání materiálů ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů KV kraje (CD PROFESIS + příručka stavebníka).

Ústí nad Labem
1. říjen 2008

Zájezd do Izraele

ČKAIT Brno pořádá ve dnech 20.4. 2009 - 27.4. 2009 zájezd do Izraele. Program zájezdu naleznete v termínové listině OK ČKAIT Brno. Registrace zájemců je do 15.10. 2008 na adrese ČKAIT Brno, Vrchlického sad 2, 602 00 Brno, tel. 545 574 310, fax 533 424 069.

ČKAIT
23. září 2008

RAKOUSKO

Evropští autorizovaní inženýři Přístup k pracovním příležitostem v Rakousku (červenec 2008) I. Všeobecné informace:Právní základ: Výkon povolání "Ziviltechniker" (které zahrnuje povolání architektů a autorizovaných technických poradců /Chartered Engineering Consultants/) v Rakousku je upravován federálním zákonem s názvem "Ziviltechnikergesetz" (ZTG).