ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Verze pro tiskVerze pro tisk
V září 2017 MMR ČR předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřují k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020.
 
Pro přípravu rekodifikace ministryně zřídila v listopadu 2017 „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva“. Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo 6 pracovních skupin. ČKAIT je zastoupená ve třech:
-          PS pro oblast stavebního práva hmotného
-          PS pro územní plánování
-          PS pro digitalizaci
 
Další informace
 

 

PřílohaVelikost
1. PS_03_hmota-zvažované_analýzy58.17 KB
2. PS_03_hmota-zápis-1.jednání84.42 KB
3. prezencni_listina-1.jednani_ps-hmota.pdf129.85 KB
4. rekodifikace_-_mmr_-_zari_2017.pdf6.79 MB
5. mmr_28143_2018_81_-_predpokladane_podklady_podle_tezi.pdf202.11 KB
6. mmr_28143_2018_81_pracovni_skupina_pro_uzemni_planovani_k_rekodifikaci_verejneho_stavebniho_prava_-_zaznam_z_1._jednani.pdf197.69 KB
7. mmr_28354_2018_81_priloha_4_temata_a_problemy_k_reseni_-_digitalizace.xls13.95 KB
8. mmr_28354_2018_81_pracovni_skupina_pro_digitalizaci_k_rekodifikaci_verejneho_stavebniho_prava_-_zaznam_z_1._jednani_vv.pdf195.33 KB
9. Vláda ČR se 4.9.2018 seznámila s informacemi k „Rekodifikaci veřejného stavebního práva, hlavních směrech a cílech“ (čj. 746/18) obsaženými v materiálu předloženém ministryní pro místní rozvoj 4.4 MB
10. MMR ČR a HK ČR 8.10.2018 podepsaly dohodu, která do rekodifikace stavebního práva zapojí odborné kapacity HK ČR218.07 KB
11. ps_03_hmota-2.jednani.pdf3.34 MB
12. Základní principy rekodifikace stavebního práva – HK ČR996.55 KB
13. předfinální verze návrhu věcného záměru nového stavebního zákona – HK ČR4.14 MB
14. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) K NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA - verze k 7.1.20194.05 MB
15. Připomínky PS 03 k předfinální verzi věcného záměru rekodifikace427.96 KB
16. ps_03_hmota-zapis-3_jednani.pdf434.81 KB
17. vecny_zamer_sz_-_predkladaci_zprava.docx25.03 KB
18. vecny_zamer_sz_-_ria.docx7.65 MB
19. vecny_zamer_sz_-_navrh_zakona.docx2.52 MB
20. vecny_zamer_sz_-_ria_-_verze_c.2.docx7.65 MB
21. vecny_zamer_sz_-_navrh_zakona_-_verze_c.2.docx2.54 MB
22. vecny_zamer_sz_-_predkladaci_zprava_-_verze_c._2.docx25.35 KB
23. průvodní dopis ČKAIT k VZ SZ 27.2.20191.25 MB
24. ČKAIT - ZÁSADNÍ připomínky k VZ stavebního zákona1.51 MB
25. ČKAIT - DOPORUČUJÍCÍ připomínky k VZ stavebního zákona872.36 KB
26. Věcný záměr SZ - RIA - verze pro jednání vlády18.85 MB
27. Věcný záměr SZ - vypořádání připomínek - verze pro jednání vlády5.84 MB
28. Věcný záměr SZ - verze pro jednání vlády7.13 MB
29. Věcný záměr SZ - vypořádání připomínek - verze pro jednání vlády č.25.77 MB
30. Rozpory s věcným záměrem - na jednání vlády2.75 MB
31. Dopis ministryni Mgr. Marie Benešové840.99 KB
32. Dopis ministryně Mgr. Marie Benešové (odpověď)286.35 KB
33. stanovisko předsedkyně LRV k VZ SZ.pdf13.02 MB
34. usnesení vlády ze dne 24.6.2019 k věcnému záměru stavebního zákona128.81 KB
35. Věcný záměr stavebního zákona schválený 24.6.20194.43 MB
36. Zaznam z jednani PS uzemni planovani 14.8.2019227.62 KB
37. PS_03_hmota-zápis-4.jednání-29.8.2019513.12 KB
38. Zaznam z jednani PS uzemni planovani 30.9.2019256.53 KB
39. Stavební zákon_pracovní verze _25.10.20191.13 MB
40. ČKAIT - připomínky k novele stavebního zákona - předkolo mezirezortu - hmota - pro MMR - 31.10.20191 MB
41. ČKAIT - §96a a doplnění § 100 - autorizovaný inspektor - 31.10.2019427.49 KB
42. ČKAIT - připomínky k novele stavebního zákona - předkolo mezirezortu - proces - pro MMR - 5.11.2019812.08 KB
43. Záznam z jednaní PS územní plánování 4.11.2019241.93 KB
44. Návrh nového stavebního zákona – 25.11.2019718.35 KB
45. Návrh nového stavebního zákona – 25.11.2019 – důvodová zpráva1.01 MB
46. Návrh nového stavebního zákona – 25.11.2019 – RIA6.28 MB
47. Návrh zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona – 25.11.20193.43 MB
48. Návrh zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona – 25.11.2019 – důvodová zpráva547.48 KB
49. Návrh nového stavebního zákona – 25.11.2019 - odpolední verze718.29 KB
50. Návrh nového stavebního zákona – 25.11.2019 - důvodová zpráva - odpolední verze1.01 MB
51. Návrh nového stavebního zákona – 25.11.2019 - RIA - odpolední verze 6.73 MB
52. ČKAIT – tabulka pro připomínky AO ke změnovým zákonům23.11 KB
53. ČKAIT – tabulka pro připomínky AO k navrhovanému stavebnímu zákonu23.13 KB
54. ČKAIT – tabulka připomínek - změnové zákony.pdf943.25 KB
55. ČKAIT – tabulka připomínek - stavební zákon.pdf1.56 MB