ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Verze pro tiskVerze pro tisk
V září 2017 MMR ČR předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřují k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020.
 
Pro přípravu rekodifikace ministryně zřídila v listopadu 2017 „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva“. Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo 6 pracovních skupin. ČKAIT je zastoupená ve třech:
-          PS pro oblast stavebního práva hmotného
-          PS pro územní plánování
-          PS pro digitalizaci
 
Další informace
 

 

PřílohaVelikost
PS_03_hmota-zvažované_analýzy58.17 KB
PS_03_hmota-zápis-1.jednání84.42 KB
prezencni_listina-1.jednani_ps-hmota.pdf129.85 KB
rekodifikace_-_mmr_-_zari_2017.pdf6.79 MB
mmr_28143_2018_81_-_predpokladane_podklady_podle_tezi.pdf202.11 KB
mmr_28143_2018_81_pracovni_skupina_pro_uzemni_planovani_k_rekodifikaci_verejneho_stavebniho_prava_-_zaznam_z_1._jednani.pdf197.69 KB
mmr_28354_2018_81_priloha_4_temata_a_problemy_k_reseni_-_digitalizace.xls13.95 KB
mmr_28354_2018_81_pracovni_skupina_pro_digitalizaci_k_rekodifikaci_verejneho_stavebniho_prava_-_zaznam_z_1._jednani_vv.pdf195.33 KB
Vláda ČR se 4.9.2018 seznámila s informacemi k „Rekodifikaci veřejného stavebního práva, hlavních směrech a cílech“ (čj. 746/18) obsaženými v materiálu předloženém ministryní pro místní rozvoj 4.4 MB
MMR ČR a HK ČR 8.10.2018 podepsaly dohodu, která do rekodifikace stavebního práva zapojí odborné kapacity HK ČR218.07 KB
ps_03_hmota-2.jednani.pdf3.34 MB
Základní principy rekodifikace stavebního práva – HK ČR996.55 KB
předfinální verze návrhu věcného záměru nového stavebního zákona – HK ČR4.14 MB
HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) K NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA - verze k 7.1.20194.05 MB
Připomínky PS 03 k předfinální verzi věcného záměru rekodifikace427.96 KB
ps_03_hmota-zapis-3_jednani.pdf434.81 KB
vecny_zamer_sz_-_predkladaci_zprava.docx25.03 KB
vecny_zamer_sz_-_ria.docx7.65 MB
vecny_zamer_sz_-_navrh_zakona.docx2.52 MB
vecny_zamer_sz_-_ria_-_verze_c.2.docx7.65 MB
vecny_zamer_sz_-_navrh_zakona_-_verze_c.2.docx2.54 MB
vecny_zamer_sz_-_predkladaci_zprava_-_verze_c._2.docx25.35 KB
průvodní dopis ČKAIT k VZ SZ 27.2.20191.25 MB
ČKAIT - ZÁSADNÍ připomínky k VZ stavebního zákona1.51 MB
ČKAIT - DOPORUČUJÍCÍ připomínky k VZ stavebního zákona872.36 KB
Věcný záměr SZ - RIA - verze pro jednání vlády18.85 MB
Věcný záměr SZ - vypořádání připomínek - verze pro jednání vlády5.84 MB
Věcný záměr SZ - verze pro jednání vlády7.13 MB
Věcný záměr SZ - vypořádání připomínek - verze pro jednání vlády č.25.77 MB
Rozpory s věcným záměrem - na jednání vlády2.75 MB
Dopis ministryni Mgr. Marie Benešové840.99 KB
Dopis ministryně Mgr. Marie Benešové (odpověď)286.35 KB
stanovisko předsedkyně LRV k VZ SZ.pdf13.02 MB
usnesení vlády ze dne 24.6.2019 k věcnému záměru stavebního zákona128.81 KB